VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

fot. Joanna Kucz-Pieczka
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
fot. Joanna Kucz-Pieczka
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
fot. Joanna Kucz-Pieczka
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
fot. Joanna Kucz-Pieczka
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
fot. Joanna Kucz-Pieczka
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
fot. Joanna Kucz-Pieczka
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
Fot. Agnieszka Ociepa
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
Fot. Agnieszka Ociepa
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
Fot. Agnieszka Ociepa
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
Fot. Agnieszka Ociepa
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
Fot. Agnieszka Ociepa
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
Fot. Agnieszka Ociepa
 VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
Fot. Agnieszka Ociepa
VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”
fot. Joanna Kucz-Pieczka