Panel dyskusyjny „500-lecie Reformacji na Górnym Śląsku w badaniach naukowych”

Książkę „Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI–XX wieku” można nabyć w Informacji na holu głównym Biblioteki Śląskiej lub przez stronę internetową biblioteki.