Konferencja: Rok 1813. Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku

Napoleon on Horseback at the St Bernard Pass by Jacques-Louis David        8 listopada 2013 roku w Bibliotece Śląskiej (pl. Rady Europy 1) w Katowicach w sali audytoryjnej Parnassos odbędzie się konferencja naukowa pt. Rok 1813. Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku. Rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie podzielona na trzy panele tematyczne, które przedstawią wieloaspektowy wymiar epoki napoleońskiej na Górnym Śląsku.

   Konferencja zostanie zorganizowana przy współpracy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Koła Naukowego Historyków Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.

katowice_logo_poziom_kolorProjekt objęty mecenatem Miasta Katowice.

Patronat medialny nad konferencją sprawują: TVP Katowice, Dziennik Zachodni, Polskie Radio Katowice i portal historia.org.pl.


 

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa!

 

Rok 1813. Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku

Katowice, 8 listopada 2013 roku

Biblioteka Śląska w Katowicach, sala Parnassos

Plan konferencji:

9.00–9.30

– Powitanie gości oraz uczestników przez Dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego

– Wystąpienia: prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, przedstawiciele organizatorów

 

9.30–9.50

– Wykład otwierający: dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski), Militarna rola Śląska w epoce napoleońskiej 1806–1813

9.50–10.10 Otwarcie wystawy: „Epoka napoleońska w drukach i rękopisach ze zbiorów Biblioteki Śląskiej i Archiwum Państwowego w Katowicach

Panel I 

Moderator: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

10.10–10.30 dr hab. Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski), Twierdze pruskie na Śląsku w czasie wojen napoleońskich

10.30–10.50 dr Andrzej Olejniczak (Uniwersytet Wrocławski), Kampania wiosenna na Śląsku w 1813 roku

10.50–11.10 dr Patrycjusz Malicki (Uniwersytet Wrocławski), Bitwa nad Kaczawą i jej znaczenie dla kampanii 1813 roku

 

11.10–11.30 Dyskusja

11.30–11.50 Przerwa kawowa

 

Panel II

Moderator: dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot

11.50–12.10 dr hab. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny), Czasy napoleońskie we wspomnieniach polskich ze Śląska

12.10–12.40 dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski), Napoleon Bonaparte na łamach prasy polskiej w latach 1796–1815

 

12.40–13.00 Dyskusja

13.00–13.40 Przerwa obiadowa

 

13.40–14.00 prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk (Uniwersytet Śląski), Wojny napoleońskie w poezji Josepha von Eichendorffa i w literaturze niemieckich pisarzy na Śląsku

14.00–14.20 dr hab. Irma Kozina (Uniwersytet Śląski), Oddałam złoto za żelazo” Górny Śląsk w czasach wojen napoleońskich

14.20–14.40 dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik (Akademia Muzyczna w Katowicach), Genius loci Śląska opolski Głogówek i IV Symfonia jako portret „innego” Ludwiga van Beethovena

 

14.40–15.10 Dyskusja

15.10–15.30 Przerwa kawowa

 

Panel III

Moderator: dr hab. Zbigniew Hojka

15.30–15.50 mgr Sławomir Kaczor (Uniwersytet Śląski), Idea państwa w filozofii Claude’a Henriego Saint-Simona i Georga Wilhelma Friedricha Hegla

15.50–16.10 dr hab. Piotr Greiner, mgr Sławomira Krupa (Archiwum Państwowe w Katowicach), Materiały do dziejówepokinapoleońskiejArchiwumPaństwowymKatowicach

16.10–16.30 mgr Jolanta Kowalczyk, mgr Marta Zbierańska (Biblioteka Śląska w Katowicach), Napoleoniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej

 

16.30–17.00 Dyskusja

Zakończenie i podsumowanie konferencji