PoznajMY ŚLĄSKIE

„PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939” jest projektem edukacyjnym, realizowanym w ramach programu Dotacyjnego “Niepodległa” 2022. Poprzez zestaw lekcji poświęconych różnym elementom życia codziennego w okresie międzywojennym oraz odpowiadającym im grom terenowym chcemy zainspirować środowisko lokalne do poznawania historii międzywojennego województwa śląskiego jako części dziejów II Rzeczypospolitej. Stworzone materiały będą podstawą konkursu organizowanego dla szkół. Dzięki Platformie Edukacji Regionalnej Eduś, materiały z projektu będą stale dostępne dla wszystkich odbiorców.

Rozszerzając najbardziej popularną tematykę na Platformie Eduś (Powstania Śląskie i Województwo Śląskie 1922-1939) chcemy przybliżyć realia życia codziennego mieszkańców w województwie śląskim w II RP. Na platformie Eduś znajduje się lekcja zatytułowana „Województwo Śląskie 1922-1939”, jednak ma ona charakter ogólny i prezentuje głównie informacje związane z funkcjonowaniem administracyjnym: powstanie województwa śląskiego, kształtowanie się jego organów władzy oraz stosunki narodowościowe. Stąd pomysł, aby wychodząc od roku 1922 rozszerzyć spojrzenie na województwo o elementy zazwyczaj pomijane przy opisie wydarzeń polityczno-ustrojowych.  Włączone do Polski województwo śląskie intensywnie rozwijało się na wielu płaszczyznach, ale i stanowiło siłę napędową rozwoju całego kraju. Tym samym wytypowane zostały trzy płaszczyzny, w ramach których zrealizowane zostaną lekcje: historyczna – z akcentem na historię społeczną i gospodarczą, historyczno-kulturowa i historyczno-przyrodnicza. Przybliżenia tych płaszczyzn chcemy zrealizować poprzez następujące działania:

a. stworzenie wyjściowego materiału merytorycznego w postaci: trzech nowych lekcji oraz zaprojektowanie trzech skorelowanych z tematami lekcji gier terenowych (wykorzystujących elementy questingu i geocachingu), które pozwalają poznać wytypowane przez nas zagadnienia w sposób aktywny.

  • Życie codzienne w województwie śląskim w II Rzeczypospolitej
  • Życie kulturalne w województwie śląskim na tle II Rzeczypospolitej 
  • Beskidzkie szlaki… Turystyka górska w województwie śląskim w II RP

b. warsztaty – stworzone przez IBR BŚ lekcje i gry terenowe mają stanowić wzorzec oraz formę inspiracji w konkursie organizowanym dla nauczycieli i uczniów. Na warsztatach dla nauczycieli regionalistów pokażemy, w jaki sposób można wykorzystywać i pracować na lekcjach z proponowanymi tematami, po jakie narzędzia można sięgnąć w edukacji regionalnej przy tworzeniu lekcji lokalnych oraz jak zachęcić i włączyć uczniów w aktywne poznawanie mikrohistorii.

Termin: czerwiec (między 7 a 14), wrzesień (między 12 a 18) – warsztaty dostępne będą w formie zdalnej.

Deklaracja uczestnictwa w warsztatach: 

  • I część – zgłoszenia do 6 czerwca
  • II część – zgłoszenia do 11 czerwca

c. konkurs – ma na celu zaktywizowanie nauczycieli i uczniów tak, aby będąc odbiorcami stworzonych i udostępnionych w ramach projektu materiałów, stali się jednocześnie twórcami nowych treści, które po redakcji  i udostępnieniu na Platformie Eduś będą stale wykorzystywane w ramach edukacji. Założeniem wnioskodawcy jest, że nauczyciele mogą zgłosić w konkursie lekcję, która nawiązuje na poziomie lokalnym do jednego z trzech ogólnych zaproponowanych przez nas tematów. Z kolei uczniowie, pracując pod opieką nauczycieli, będą mogli zgłosić autorską grę terenową, w która będą zachęcani do wykorzystania elementów questingu i geocachingu.

  • deklaracja udziału w konkursie do 6 czerwca
  • zgłoszenia do konkursu do 21 września
  • przesłanie prac konkursowych do 10 października
  • ogłoszenie wyników 27 października