Wytyczne formalne tekstów i karta recenzji

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi nadsyłanych tekstów oraz formularzem recenzyjnym.

Wytyczne [PDF]

Karta recenzji [PDF]