Klub Nauczyciela Regionalisty w maju

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z warsztatami „Ikony śląskości – jak prezentować biografie wybitnych Ślązaków?” 15 maja 2013 r. o godzinie 14.30. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli świetlic szkolnych, członków i sympatyków Klubu Nauczyciela Regionalisty. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony WOM: pobierz kartę.

Program seminarium:

14.30 – 15.15 – Spotkanie z Panem Eugeniuszem Burianem – poznajemy świadków historii
15.15 – 15.45 – Wykład „Jak prezentować biografie wybitnych Ślązaków? – inspiracje” – Marcin Melon, Stowarzyszenie Silesia Schola
15.45 – 16.00 – przerwa
16.00 – 16.30 – „Szukamy śląskiego świętego Patryka i Williama Wallace’a? Kto może zostać ikoną naszego regionu?” – Marcin Melon
16.30 – 17.00 – Wymiana doświadczeń, przykłady dobrej praktyki – Marcin Melon

Część warsztatowa:

17.00 – 17.25 – „Przygotowanie do publikacji materiałów dydaktycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wypracowanych przez członków i sympatyków Klubu” – Małgorzata Łukaszewska, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Katowicach
17.25 – 18.00 „Planowanie i realizacja edukacji regionalnej w pracy świetlicy szkolnej” – Małgorzata Łukaszewska

Udział w seminarium jest bezpłatny.