Po II Konferencji Metodologicznej PER

DSC_0023

Konferencja odbyła się 6 marca 2013 roku w siedzibie Instytutu Badań Regionalnych. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele-sympatycy Klubu Nauczyciela Regionalisty organizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz  pracownicy instytucji z terenu województwa śląskiego.

 

 

Zebranych przywitał prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek. Następnie wykład na temat Podręcznika Edukacji Regionalnej dla Uczniów Województwa Śląskiego wygłosił dr Maciej Fic, koordynator projektu. Opowiedział o podstawowych założeniach tworzenia Podręcznika, a także planowanej współpracy ze środowiskiem nauczycielskim na etapie ewaluacji jego treści. Zaznaczył, że możliwe będzie aktualizowanie treści już po wprowadzeniu Podręcznika do Internetu. W ramach dyskusji po wystąpieniu, grupa nauczycieli przedszkola wysunęła postulat dotyczący stworzenia materiałów skierowanych do młodszych dzieci.

Pani Małgorzata Łukaszewska, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Katowicach, zaprezentowała wydawnictwo RODN „WOM” w Katowicach „W kręgu Karola Goduli.”

Następnie wykład na temat zwyczajów wielkanocnych wygłosił dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki z Zakładu Etnologii i Geografii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. Zwracał uwagę na podobieństwa i różnice w obrzędach na wybranych obszarach kraju, podkreślał rolę, jaką odgrywała symbolika dla poprzednich pokoleń.

Konferencję zakończyło wystąpienie pani Agnieszki Szymuli z Muzeum Miejskiego w Tychach pt. „Dynamizm i stateczność w śląskiej kulturze na przykładzie stroju ludowego i obrzędowości dorocznej na ziemi pszczyńskiej”. Zaprezentowane zostało także wydawnictwo Muzeum Miejskiego w Tychach pt. „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej”.

DSC_0011Bardzo duże zainteresowanie Konferencją, mające odzwierciedlenie w dużej liczbie zgłoszeń pozwala wnioskować, iż zainteresowanie tematyką edukacji regionalnej jest coraz większe zarówno w środowisku nauczycielskim, jak i wśród pracowników innych instytucji z regionu. Pozwala to wierzyć, iż organizowanie podobnych wydarzeń w przyszłości spotka się z równie pozytywną reakcją potencjalnych odbiorców.