Górny Śląsk – przeszłość i teraźniejszość

OLYMPUS DIGITAL CAMERA15 lutego 2013 roku w Darmstadt, w tamtejszym Deutsches Polen-Institut, odbyło się seminarium pt. „Górny Śląsk – przeszłość i teraźniejszość”. Poświęcone zostało między innymi roli edukacji regionalnej i podręcznikom do edukacji regionalnej. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Instytutu w
Darmstadt prof. Dieter Bingen.
W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dra Andrzeja Kałużę wzięli udział: dr Marcin Wiatr (Georg-Eckart Institut), dr Peter Oliver Loew (Deutsches Polen-Institut), prof. Ryszard Kaczmarek (IBR BŚl). Na zakończenie spotkania fragmenty swoich utworów prezentował Szczepan Twardoch.