Po konferencji „Język niemiecki w regionie – niewykorzystana szansa?”

14 listopada 2012 roku odbyła się konferencja „Język niemiecki w regionie – niewykorzystana szansa?” organizowana wspólnie przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego.

Debatę dr hab. Magdaleny Olpińskiej-Szkiełko z Waldemarem Gaidą poprowadził Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wywołała ona żywą reakcję uczestników Konferencji w postaci wielu pytań oraz refleksji. Po przerwie pani Beata Woźniak zaprezentowała film promujący polsko-niemiecką dwujęzyczność: Dwa języki, podwójna szansa.

Ostatnią część Konferencji stanowiła debata moderowana przez dra hab. Roberta Rducha, a udział wzięli: dr Katarzyna Michalak, dr Tomasz Wicherkiewicz, Joanna Sobotnik z Kuratorium Oświaty  w Katowicach, Bruno Kosak – prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego oraz Ewelina Klaka – przewodnicząca Koła DFK w Pławniowicach.

Więcej informacji na temat wspierania dwujęzyczności (m.in. Deklarację o objęcie ucznia nauczaniem języka mniejszości) można uzyskać na stronie internetowej Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce: http://www.vdg.pl/pl/article/41-wspieranie-dwujezycznosci oraz na stronie http://www.bilingua.haus.pl/