Po konferencji metodologicznej

W dniu 5 listopada 2012 roku w Instytucie Badań Regionalnych odbyła się I Konferencja Metodologiczna zespołu tworzącego Podręcznik Edukacji Regionalnej. Kierownikiem zespołu akademickiego został dr hab. Lech Krzyżanowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, natomiast kierownikiem zespołu dydaktycznego został dr Adam Hibszer z Zakładu Biogeografii i Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego. Zespół przyjął także projekt makiety Podręcznika.