Teki „Województwo śląskie w II RP 1922-1939”

Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach prezentuje publikację w formie teki „Województwo śląskie w II RP 1922-1939”. Unikalne kartodiagramy, publikowane po raz pierwszy, pozwalają porównać potencjał ówczesnego polskiego Śląska z innymi regionami międzywojennej Polski.

Polska w 1918 roku stanęła przed zadaniem, jakim była budowa i unifikacja państwa odrodzonego po 123 latach zaborów. Województwo śląskie w procesie integracji II RP odgrywało rolę szczególną. Ze względów historycznych różnice w stosunku do innych ziem polskich były nad Odrą niekiedy większe niż w pozostałych województwach. Śląsk znalazł się poza granicami Polski już w średniowieczu i przez prawie siedemset lat nie miał bezpośrednich związków politycznych i kulturowych z Rzeczpospolitą. Ponadto proces integracji rozpoczął się tutaj później, bo dopiero po powstaniach śląskich i plebiscycie. W 1922 roku na polski Górny Śląsk wkroczyło Wojsko Polskie i utworzono województwo śląskie. W II RP przez 17 lat (do wybuchu II wojny światowej) posiadało ono jednak ustrojową autonomię (tzw. statut organiczny, przyjęty przez Sejm Ustawodawczy w 1920 roku) i do 1937 roku gwarancje międzynarodowe dla działalności mniejszości narodowych (Polsko-Niemiecka Konwencja Górnośląska). To utrwalało trwanie na polskim Śląsku odmienności politycznych, ustrojowych kulturowych i gospodarczych. Symbolem autonomicznego województwa śląskiego stał się przede wszystkim odrębny regionalny parlament (Sejm Śląski) oraz własny skarb województwa śląskiego.

W tekach opracowanych przez autorów z Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach znajduje się 20 kartodiagramów, uzupełnionych o liczne zdjęcia pokazujące szczegóły rzeczywistości politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej II RP oraz województwa śląskiego. Uzupełnieniem publikacji jest broszura zawierająca: spis wszystkich kartodiagramów, omówienie każdego z nich, tabele ze szczegółowymi danymi statystycznymi dla każdego zagadnienia i wykaz źródeł wykorzystanych przy opracowywaniu kartodiagramów. Materiały zawarte w tece mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych przez uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli regionalistów oraz wszystkich zainteresowanych historia II RP.