Zmarł Prof. Andrzej Barczak

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dra hab. Andrzeja St. Barczaka.

Prof. Barczak pełnił wiele zaszczytnych funkcji, a przez swą nieocenioną pracę w dziedzinie ekonomii dostąpił wielu zaszczytów, m. in. uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  i profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od samego początku, czyli od 2011, pełnił rolę członka Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Funkcję tę sprawował aż do śmierci. Zawsze wspierał nasze działania, służył radą i dzielił się swoimi pomysłami na temat usprawnienia funkcjonowania instytutu.

Współpracując z nami, prof. Barczak dał się poznać jako wybitny ekonomista, ekonometryk i statystyk, a także jako znakomity społecznik i publicysta. Jego odejście to ogromna strata dla nauki i kultury.

Ryszard Kaczmarek

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej