500 lat reformacji na Górnym Śląsku

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jana Szturca: Książka jest pracą zbiorową, poszczególne rozdziały dotyczą różnych aspektów życia kościelnego, społecznego, gospodarczego i kulturowego wspólnot ewangelickich na Górnym Śląsku. Praca obejmuje okres od wystąpienia Marcina Lutra na początku XVI wieku do czasów współczesnych. Podczas gdy Śląsk Cieszyński doczekał się już wielu opracowań, nawet monograficznych, to dla pozostałej części Górnego Śląska brakuje takich publikacji. Recenzowana praca ma ambicję być opracowaniem przystępnym w odbiorze, czemu służy bardzo bogaty materiał ilustracyjny.