Lista osób zakwalifikowanych do finału VIII edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów:

UczeńSzkołaTemat
Filip KubinII Liceum Ogólnokształcące, KrakówG.T2 Rzeka Odra jako atrakcja turystyczna. Propozycja organizacji gry miejskiej w Opolu z wykorzystaniem walorów Odry dla celów turystycznych
Adrianna PilawaI Liceum Ogólnokształcące, MysłowiceG.T2 Nieskrywane tajemnice Odry
Kamila ŚmiejaZespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, KatowicachG.T3 Rzeka Odra w świadomości mieszkańców wybranej miejscowości górnośląskiej położonej w dorzeczu Odry
Daria JaroszekII Liceum Ogólnokształcące, RybnikG.T4 Wycieczka po krajobrazowych zakątkach górnośląskiej części dorzecza Odry
Michał BartusekVIII Liceum Ogólnokształcące, KatowiceG.T4 Piękno dorzecza Odry w mieście Ruda Śląska
Magdalena ŻyłaZespół Szkół Ekonomicznych, CieszynG.T4 Wzdłuż Olzy po Odrę – jednodniowa wycieczka krajobrazowo-historyczna po górnośląskiej części dorzecza Odry.
Szymon PopoławskiII Liceum Ogólnokształcące, RybnikH.T3 Historia Kanału Gliwickiego wzloty i upadki
Wojciech KonrodtZespół Szkół Urszulańskich, RybnikH.T3 Kanał Gliwicki – górnośląski pomnik techniki. Historia i własna wizja rewitalizacji
Klaudia TrojokII Liceum Ogólnokształcące, MikołówI.T2 Rajskie rejony dla ptactwa
Agata WróbelIV Liceum Ogólnokształcące, TychyI.T3 „Przywrócić rzece życie”. Zmiany jakości wody (zanieczyszczenia) rzeki Odry na wybranym górnośląskim odcinku w ostatnich 50-ciu latach
Kacper ŚwierczekZespół Szkół, OlesnoI.T5 Małe ojczyzny stare i nowe. Struktura ludności pod względem pochodzenia terytorialnego w miejscowości Radłów
Kamil GrońZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Ruda ŚląskaL.T3 Odra w strofach poetów jest synonimem ponadczasowych wartości
Weronika MołczanX Liceum Ogólnokształcące, KatowiceL.T5 Bitwa o Kędzierzyn w prozie powstańczej Gustawa Morcinka. „Wyrąbany chodnik, a bitwa o Kędzierzyn”
Cezary WróbelZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Ruda ŚląskaL.T5 Walka o polskość Górnoślązaków w prozie powstańczej G. Morcinka
Ewelina KnopekII Liceum Ogólnokształcące, CieszynL.T5 Bitwa o Kędzierzyn w prozie powstańczej Gustawa Morcinka
Judyta LedwońII Liceum Ogólnokształcące, RybnikSziD.T1 Jak cystersi Rudy i Jemielnicę zmienili
Zofia JelonekZespół Szkół, OlesnoSziD.T4 Ślady świetności w postaci pałaców na terenie Górnego Śląska
Kinga Pustelnik Zespół Szkół Urszulańskich, RybnikSziD.T4 Ślady świetności. Pałace w Krowiarkach, Pogrzebieniu, Boryni i inne na ziemiach nadodrzańskich (historie, ludzie z nimi związani, stan zachowania, funkcje współczesne) w kontekście wykorzystywania ich promocji regionu, projektując szlak rowerowo-kolejowy

Finał VII edycji OWoGŚ odbędzie się w piątek 29 marca 2019 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Zgodnie z § 4. p. 4.2.3. Regulaminu zawody finałowe składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu, obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

  • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
  • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
  • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
  • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnili następujące kryteria:

  • przystąpili do testów w każdej z czterech dziedzin,
  • w każdym z podejść (części tematycznej) uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
  • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

Część ustna odbywa się w tym samym dniu. Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji oraz udzielenie odpowiedzi na 2 pytania jury.

Materiały źródłowe do testu finałowego oraz szczegóły dotyczące przygotowania prezentacji oraz wymogi formalne zostaną podane uczestnikom finału na stronie internetowej Olimpiady, w terminie zgodnym z harmonogramem danej edycji, nie później niż na miesiąc przed terminem zawodów finałowych.

Zachęcamy nauczycieli i opiekunów do zabrania na finał również tych uczniów, którzy są zainteresowani udziałem w przyszłej edycji Olimpiady, aby mogli się zapoznać z formą wystąpień (maksymalna liczba osób towarzyszących to 4 osoby, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału na adres: slaskaolimpiada@gmail.com najpóźniej do 20 marca).