Zakończenie II roku projektu GEOHIST

IBR BŚ zakończył II rok projektu. Udało się wykonać interaktywną aplikację mapową połączoną z bazą danych. W ŚBC pojawiać się będą również kolejne numery czasopisma „Der Oberschlesische Wanderer” zdigitalizowane w ramach projektu. W roku 2019 planowane jest uzupełnianie bazy danych informacjami statystycznymi. Otwarcie projektu nastąpi pod koniec 2019 roku.

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”