Warsztaty z projektu Children Born of War

W dniach 25-28 października Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego wraz z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej organizują warsztaty dla uczestników projektu Children Born of War, realizowanego w ramach Horyzontu 2020.

Warsztaty i prelekcje prowadzone przez pracowników: Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Śląskiego, Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Muzeum Auschwitz Birkenau wprowadzą w historię Górnego Śląska w okresie II wojny światowej. Zaprezentują też możliwości praktycznego zastosowaniu metod historii mówionej przy badaniu i zbieraniu materiałów dotyczących tego okresu.

Więcej na temat projektu:

https://www.chibow.org/

Roupetz, Sophie; Schretter, Lukas; Haberkern, Lisa (2018): Von der
Tabuisierung zur Anerkennung;  ORF.at, 29.07.2018
https://orf.at/stories/2448096/2447630/

Roupetz, Sophie; Schretter, Lukas; Haberkern, Lisa (2018): Der lange
Schatten der Gewalt;  ORF.at, 19.05.2018
https://orf.at/stories/2439121/2439116/

Haberkern, Lisa (2016): Being Volksdeutsch in Poland: Research Poster;
historytothepublic.org, 03.11.2016
http://historytothepublic.org/being-volksdeutsch-poland/