Publikacja „I wojna światowa na Śląsku. Historia-literatura-kultura”

img0004Oddajemy do rąk czytelników tom poświęcony dziejom I wojny światowej na Górnym Śląsku. Zainteresowanie tą tematyką na początku nowego wieku nie jest przypadkowe. Mijająca stuletnia rocznica rozpoczęcia pierwszego globalnego konfliktu wojennego, który zdeterminował historię XX wieku, dzisiaj nadal wydaje się doświadczeniem ważnym wobec obecnych wyzwań, przed jakimi świat stanął w dobie globalizacji. Dlatego ważne jest, iż książka ta przedstawia nie tylko kwestie polityczne i historię wojskowości, co miało miejsce już w publikacjach ukazujących się w ostatnich latach, ale także zagadnienia związane z życiem codziennym i historią kultury na ówczesnych kresach wschodnich Cesarstwa Niemieckiego.

Wydarzenia z lat 1914-1918 miały miejsce na granicy dwóch epok. Stały się tragicznym wstępem do nowych czasów, kiedy konfliktów wojennych żaden z polityków, żadne z państwa, żadne z mocarstw, nie było już w stanie rozstrzygać w wymiarze lokalnym, ograniczonym w przestrzeni i czasie. Nadchodziła epoka, w której niebawem pojawi się pojęcie wojny totalnej, obejmującej wszystkie dziedziny życia, począwszy od ideologii i polityki, poprzez gospodarkę, kulturę, a nawet prywatne życie jednostek. Od globalnego konfliktu nie będzie już ucieczki nawet do autonomicznego obszaru własnej psychiki (Nischendasein), stworzonego by bronić resztek swojej wolności.

Książkę można nabyć na stronie http://ksiegarnianapoleon.pl

 

Spis treści

Wstęp (Grażyna Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek)

NA FRONCIE I NA ZAPLECZU

Tobias Weger
Mitteleuropa, Zwischeneuropa, Neues Europa? Śląsk w „koncepcjach przestrzennych” w czasie I wojny światowej

Joanna Kałuska, Joanna Tofilska
Katowicki Heimatfront w okresie I wojny światowej

Barbara Maresz, Mateusz Ściążko
Wielka polityka i życie codzienne w czasie I wojny światowej

Jerzy Myszor
Udział śląskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego w I wojnie światowej

Joanna Lusek
Preparandy i seminaria nauczycielskie na Górnym Śląsku w latach I wojny światowej

Dariusz Nawrot
Organizacja Legionów Polskich w Zagłębiu Dąbrowskim w 1914 roku i jej echa na Górnym Śląsku

Marek Kryś
I wojna światowa oczami publicystów miesięcznika kulturalnego „Oberschlesien”

Michał Skop
I wojna światowa na łamach „Kattowitzer Zeitung”

Urszula Rzewiczok
Życie codzienne na Górnym Śląsku w czasie I wojny światowej w świetle „Katolika”

Anna Joniak
Wallisowie ze Śląska – dzieje rodziny.

Anna Kubica
I wojna światowa oczami Górnoślązaka. Listy z frontu Kazimierza Wallisa

Ryszard Kaczmarek
Zapomniane groby Górnoślązaków poległych na froncie zachodnim podczas I wojny światowej

W LITERACKIEJ NARRACJI

Grażyna Barbara Szewczyk
Pierwsza wojna światowa w literaturze niemieckiej na Górnym Śląsku

Krzysztof A. Kuczyński
Carl Hauptmann w obliczu I wojny światowej. Na przykładzie tekstów publicystycznych lat 1914–1919

Zbigniew Feliszewski
I wojna światowa w dramacie Carla Hauptmanna

Krzysztof Kłosowicz
Postaci Górnoślązaków na frontach I wojny światowej. W kręgu narracji Arnolda Zweiga

Marta Jadwiga Bąkiewicz
Emocje na granicy. Przestrzeń wojenna w powieści „Wychowanie pod Verdun” Arnolda Zweiga

Nina Nowara-Matusik
„Chwiejącym się krokiem zza mgieł wyłania się dom”. Doświadczenie wojny w twórczości Arthura Silbergleita

Renata Dampc-Jarosz
I wojna światowa w twórczości publicystycznej Maxa Herrmanna-Neißego

Grażyna Krupińska
Płeć i wojna w antywojennej sztuce Ilsy Langner „Frau Emma kämpft im Hinterlan”

Beate Störtkuhl
Artyści i intelektualiści na Śląsku „w walce o Górny Śląsk” w latach 1918-1919, a wystawa „Arbeit und Kultur in Oberschlesien” we Wrocławiu w październiku 1919