Konferencja naukowa: Wilhelm Szewczyk (1916–1991). W stulecie urodzin

6.0W 2016 roku przypada setna rocznica urodzin Wilhelma Szewczyka. Z tej okazji Biblioteka Śląska, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka organizują konferencję poświęconą życiu i twórczości pisarza.

Termin – 8 czerwca (środa) 2016 roku, godz. 9.00–16.00

Miejsce – Biblioteka Śląska (sala Benedyktynka)

Patronat medialny:

„CzasyPismo”

„Fabryka Silesia”

„Śląsk”

TVP Katowice

Polskie Radio Katowice

Organizatorzy:

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka

 

Pierwsza część obrad (godz. 9.00–12.00)

Dr Grzegorz Bębnik (Instytut Pamięci Narodowej, oddział Katowice) – „Nie mogę zostać Niemcem…”. Wilhelm Szewczyk i jego służba w Wehrmachcie

Dr hab. Maciej Fic (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) – Polityczne „fizymatenty” Wilhelma Szewczyka

Prof. dr hab. Michał Lis (Instytut Śląski – Państwowy Instytut Naukowy w Opolu) – Wilhelma Szewczyka Śląsk Opolski (w myśli i czynach)

Dr Michał Skop (Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego) – Zaolzie w szkicach i esejach Wilhelma Szewczyka

Dr Monika Blidy (Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego) – „Polak-Ślązak o europejskim sercu”. Łużyckie spojrzenie na sorabistyczną działalność Wilhelma Szewczyka

Druga część obrad (godz. 13.00–16.00)

Prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk (Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego) – Pod znakiem „Sampa” i „Aniołów z lodu”. Podróże Wilhelma Szewczyka do Skandynawii

Dr Krzysztof Karwat („Fabryka Silesia”) – Jak opowiadać historię? Wokół „Skarbu Donnersmarcków” Wilhelma Szewczyka

Dr hab. Renata Dampc-Jarosz (Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego) –O biografii Wilhelma Szewczyka „Marnotrawstwo serca czyli Lou Andreas-Salomé”

Prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego) – Wilhelma Szewczyka reportaże z podróży do NRD i RFN i ich rola w niemcoznawczej edukacji polskiego odbiorcy

Dr Paweł Sarna (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego) – Dokonania publicystyczne Wilhelma Szewczyka (ze szczególnym uwzględnieniem retoryki narracji)

Dr hab. Zbigniew Feliszewski (Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego) – Znaki literackie czy znaki teatralne? Wilhelma Szewczyka poglądy na teatr