Hasła do III tomu Encyklopedii Województwa Śląskiego

ewos_colorInstytut Badań Regionalnych poszukuje autorów otwartych haseł do trzeciego tomu Encyklopedii Województwa Śląskiego http://ibrbs.pl (lista haseł poniżej). Prosimy o wcześniejszy kontakt osoby zainteresowane w celu ustalenia szczegółów i sporządzenia umowy darowizny, ostateczny termin nadsyłania tekstów upływa 31 sierpnia na adres: ibr@bs.katowice.pl.

Hasła, które przejdą recenzję naukową będą sukcesywnie publikowane na stronie Encyklopedii.

Hasła pod względem objętości dzielą się na kategorie:

  • typu A, powinny zajmować arkusz wydawniczy (40 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami),
  • typu B powinny zajmować pół arkusza wydawniczego (20 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami),
  • typu C powinny zajmować ćwierć arkusza wydawniczego (10 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami).

Hasła w EWoŚ oprócz układu dziedzinowego, składają się w roczne tomy, z których każdy jest recenzowany oraz posiada numer ISBN.

Szczegółowe wymagania edycyjne zamieszczone są w załączniku:

Zasady tworzenia haseł otwartych – EWoŚ

Poniższe hasła są publikowane w EWoŚ nieodpłatnie.

Wykaz haseł:

1FC. Katowice drużyna c o
A
Akademia im. Jana Długosza C o
Akademia Śpiewu w Raciborzu C o
Austroslawizm B o
B
Baptyści C o
Bazylika Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich C o
Biblioteka Polska dla Ludu Kraju Cieszyńskiego C o
Bobrzanie C o
Bonerowie C ród o
C
Centralna Rada Ludowa dla Śląska C o
Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe B o
Cieszynit C o
Conventus Publicus C o
Czytelnia Polska B (cieszyńska) o
D
Deputacja C o
Der Weise Adler czasopismo c o
Deutsche Partei B o
Deutsche Sozialistische Arbeiterpartei Polens B o
Dom Księży Emerytów C o
Dom Polski C o
Domy Robotnicze B stowarzyszenie o
Duszpasterstwo Akademickie B o
Duszpasterstwo Ludzi Pracy B o
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych B o
Dziadoszanie C o
Dzwon C czasopismo o
E
Elektrociepłownia Szombierki C o
Euroregion C o
F
Focolari C o
G
Galman C (przyroda) o
Garduał Raciborski księga liturgiczna C o
Generalne Dyrektorium do spraw Wojny, Finansów i Domen B o
Gimnazjum ewangelickie w Cieszynie C o
Giszowiec B, zabytkowe osiedle robotnicze o zarezerwowane
Głos Ludu Śląskiego B czasopismo o
Głos Polek czasopismo c o
Główny Instytut Górnictwa
Górnośląska Partia Ludową oberschlesische Volkspartei c o
Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczych B o
Gwarectwo Hrabiego Renarda B o
H
Huta Baildon C o
Huta Batory c o
Huta Bobrek C o
Huta Cedler C o
Huta Częstochowa C o
Huta Florian C o
Huta Gliwice C o
Huta im. M. Buczka C o
Huta Jedność C o
Huta Katowice B o
Huta Kościuszko C o
Huta Łabędy C o
Huta Zawiercie C o
Huta Zygmunt C o
I
J
Jaskółka Śląska czasopismo C o
Jedność C, organizacja młodzieży (Cieszyn) o
Jedność Górnośląska (Bytom), C o
Jungdeutsche Partei für Polen B o
K
Kamera Rządowa C o
Kamera Wojen i Domen B o
Kamera Wojny C o
Katedra Chrystusa Króla w Katowicach C o zarezerwowane
Katolicka odnowa w Duchu Świętym C o
Katolicka Partia Ludowa B o
Katolicka Partia Ludowa Deutsche Katholische Volkspartei później Deutsche Christliche Volkspartei
Katolickie Kółka Rolnicze z Czytelniami C o
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży B o
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna C o
Kocynder czasopismo c o
Kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska C o
Kolej Warszawsko-Wiedeńska C o
Kolonizacja Fryderycjańska C o
Komitet obrony Kresów C (Cieszyn) o
Komitet obrony Robotników B o
Komorowscy C, ród o
Kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie C o
Kopalnia Budryk C o
Kopalnia Krupiński C o
Kopalnia Murcki C o
Kopalnia Pniówek C o
Kopalnia Wesoła C o
Kopania Pniówek C o
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego C o
Kościół św. Piotra i Pawła w Katowicach C o
Kronika Kosmasa C, Część dot. ziem dziś woj, śląskiego o
Kronika Thietmara C, Część dot. ziem dziś woj, śląskiego o
Krucjata Wstrzemięźliwości C o
Kult świętych rozbite na hasła dla subregionów c o
L
Le Messager de Haute Silésie czasopismo C o
Legion Maryi C o
Legion Śląski B o
Liga Morska i Kolonialna B o
Liga obrony Powietrznej i Przeciwgazowej B o
Ł
M
Macierz Katolicka B o
Matice osvěty Lidové B o
Miasto akcyzowe C o
Miasto królewskie C o
Mieroszewscy B o
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku B o
Minister Śląska B o
Muzeum Archidiecezjalne C o
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, C o
Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, C o
Muzeum Zagłębia Dąbrowskiego B o
N
Naczelna Władza na Górnym Śląsku B o
Neokatechumenat C o
Niemiecka Partia Demokratyczna B o
Niemiecki Komisariat Plebiscytowy c o
Niemiecko-Narodowa Partia Ludowa B o
Nikiszowiec B, zabytkowe osiedle robotnicze o zarezerwowane
Noviny Těšinské C, czasopismo o
Nowiny dla ludu wiejskiego C o
Nowy Czas C, czasopismo o
o
oberschlesische Post czasopismo c o
obóz pracy w Świętochłowicach B o
opis grodów i ziem… (Geograf Bawarski) C, Część dot. ziem dziś woj, śląskiego o
opolanie B o
optanci C o
ordunek Górny C o zarezerwowane
ordynacja Ziemska Księstwa Opolsko-raciborskiego c o zarezerwowane
orędownik czasopismo c o
ostflucht B o
P
Państwowa Szkoła Inżynierska w Gliwicach C o
Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach C o
Polityczne Towarzystwo Ludowe C o
Polska organizacja Wojskowa Górnego Śląska B o
Polski Czerwony Krzyż B o
Polski Związek Młodzieży Ewangelickiej B o
Polski Związek Młodzieży Katolickiej B o
Polski Związek Niewiast Katolickich C o
Polski Związek Zawodowy Chrześcijańskich Robotników C o
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” B o
Polskie Stronnictwo Narodowe B o
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze C o
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne C o
Polsko-niemiecka wojna celna
Poseł Związku Śląskich Katolików C czasopismo o
Powiat szczątkowy C o
Pracownik Umysłowy czasopismo c o
Prezydium rejencji (Rejencja opolska) B o
Przegląd Polityczny C, czasopismo o
Przewodnik Wiejski czasopismo c o
Przyjaciel Ludu B, czasopismo o
R
Rada Ambasadorów B o
Radio eM C o
Radio Katowice B o zarezerwowane
Radio PLUS opole C o
Rezerwat przyrody Segiet C o
Robotnik Śląski C czasopismo o
Rodło C o
Równość C, czasopismo o
Ruch Dzieci Maryi C o
Ruch Hajduki Wielkie drużyna
Ruch Światło-Życie B o
Ruryzacja C o
Rząd gubernialny (Gubernia piotrowska) C o
S
Sąd gminny C o
Sąd pokoju C o
Sąd ziemski C o
Sejm Śląski I kadencji C o
Sejm Śląski II kadencji C o
Sejm Śląski III kadencji C o
Sejm Śląski IV kadencji C o
Sejm Śląski V kadencji C, o
Sekcja Śląska Naczelnego Komitetu Narodowego C o
Sekretariat Dobroczynności C o
Silingowie C o
Skarb Śląski C o
Sportowiec czasopismo c o
Statut organiczny Województwa Śląskiego B o
Stowarzyszenie Akademików Polskich na Śląsku „Znicz” C o
Stowarzyszenie osób Narodowości Śląskiej C o
Stowarzyszenie Polskich Robotników i Robotnic „Siła” C o
Stowarzyszenie Robotników Katolickich „Praca” C o
Stronnictwo Radykalno-Narodowe C o
Strzecha Śląska czasopismo c o
Szkoła Malarska im. Aleksandra Gierymskiego w Katowicach C o
Szkoła wyznaniowa C o
Szkoły żydowskie C o
Szlak Architektury Drewnianej C o
Szlak orlich Gniazd C o
Szlak Zabytków Techniki C o zarezerwowane
Sztolnia Czarnego Pstrąga C o zarezerwowane
Ś
Śląska Liga Katolicka C o
Śląska Rada Wojewódzka B o
Śląską Izba Rolniczą B o
Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy C o
Śląski Komitet Ratunkowy C o
Śląski ogród Botaniczny c o
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach C o
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe C o
Ślązak C czasopismo o
Ślężanie C o
T
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie B o
Teatr Polski w Bielsku-Białej B o
Teatr Śląski B o
Towarzystwo „Jedność” C o
Towarzystwo Cieszyńskie dla Wydoskonalenia się w Języku Polskim C o
Towarzystwo Czytelni Ludowych
Towarzystwo Domu Narodowego C o
Towarzystwo Ewangelickiej oświaty Ludowej C o
Towarzystwo Górnicze Francusko-Rosyjskie C o
Towarzystwo Narodowe C o
Towarzystwo Naukowej Pomocy C o
Towarzystwo oszczędności i Zaliczek C o
Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku C o
Towarzystwo Rolnicze B o
Towarzystwo Sosnowieckie Kopalń i Zakładów Hutniczych C o
Towarzystwo uczących się języka polskiego C o
Trybunał Książęcy C o
Trzebowianie C o
Tydzień Kultury Beskidzkiej C o
Tygodnik Cieszyński B o
U
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach C o
Uniwersytet Śląski C o
W
Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych C o
Wieniec Polski C, czasopismo o
Wojny napoleońskie B o
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach B o
Wolne państwo stanowe C o zarezerwowane
Wydawnictwo św. Krzyża C o
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach C o
Wyższy Sąd Krajowy C o
Wyższy Urząd Górniczy B o
Wzajemność C o
Z
Krajowa Rada Narodowa dla Śląska C Zemským Národním Výborem pro Slezsko o
Ziemie Zachodnie i Północne (Ziemie odzyskane) B o
Zjazd Słowiański C o
Zjazdy katolickie C o
Złączenie Polskie C o
Związek Caritas Diecezji Katowickiej C o
Związek Chrześcijańsko-Ludowy C o
Związek Ewangelickich Niewiast C o
Związek Górnośląski B o
Związek Górnośląskich Straży Pożarnych c o
Związek Górnoślązaków Bund der oberschlesier o
Związek Harcerstwa Polskiego C o
Związek Ludności Narodowości Śląskiej C o
Związek obrony Górnoślązaków C o
Związek obrony Kresów Zachodnich B o
Związek Polaków w Niemczech B o
Związek Powstańców Śląskich B o
Związek Strzelecki C o
Związek Śląskich Katolików B o
Ż
Żydowski Związek na Śląsku związek gmin synagogalnych, B o
„Żubrowisko” C rezerwat faunistyczny o
A
B
Barania Góra szczyt C o
Beskid Mały B o
Beskid Śląski B o
Beskid Żywiecki B o
Beskidek szczyt C o
Beskidy B o
Beskidy Zachodnie B o
Biała C, rzeka o
Biała Przemsza C, rzeka o
Białka C, rzeka o
Białka Lelowska C, rzeka o
Bielskie Państwo Stanowe C, o
Bierawka rzeka C o
Brama Koniakowska C o
Brama Krzeszowska C o
Brama Morawska geograficzne C o
Brama Wilkowicka C o
Brennica rzeka C o
Brynica C o
C
Czadeczka rzeka C o
Czarna Przemsza C o
Czarna Wisełka C o
D
Dekanat bielsko-bialski C o
Dekanat bytomski C o
Dekanat cieszyński c o
Dekanat czechowicki C o
Dekanat dębieński c o
Dekanat frysztacki C o
Dekanat istebniański C o
Dekanat jabłonkowski C o
Dekanat karwiński C o
Dekanat katowicki C o
Dekanat królewskohucki C o
Dekanat lubliniecki C o
Dekanat mikołowski C o
Dekanat mysłowicki C o
Dekanat piekarski C o
Dekanat pogrzebieński C o
Dekanat pszczyński C o
Dekanat pszowski C o
Dekanat rudzki C o
Dekanat rybnicki C o
Dekanat sadowski C o
Dekanat skoczowski C o
Dekanat strumieński C o
Dekanat tarnogórski C o
Dekanat wiślański C o
Dekanat wodzisławski C o
Dekanat woźnicki C o
Dekanat żorski C o
Dolina Górnej Wisły C o
Dolina Małej Panwi C, inaczej: obniżenie Małej Panwi o
Dział Bielski C o
Dział Cieszyński C o
Dział Pisarzowicki C o
Dzierżno zbiornik C o
E
Elewacja radomszczańska inaczej przedborska rygiel C o
F
G
Ganczorka szczyt C o
Garb Mikołowski C o
Garb Tarnogórski C o
Gostynia rzeka C o
Góra Janowskiego szczyt inaczej zamkowa C o
Góra Świętej Doroty szczyt C o
Góra Zborów C o
Góra Żar C o
Górka Gołonowska szczyt C o
Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne c o
Górnośląskie Zagłębie Węglowe B o
H
I
J
Jaskinie B o
Jasna Góra jako Klasztor C o
Jaworznik (rzeka) C o
Jezioro Paprocańskie C o
Jezioro Żywieckie C inaczej Tresna o
K
Kanał Gliwicki C o
Kanał Kłodnicki C o
Karolówka szczyt C o
Karpaty B o
Kiczory szczyt
Klimczok szczyt C o
Kłodnica rzeka, C o
Knajka rzeka C o
Kocinka rzeka C o
Koczy Zamek szczyt C o
Koszarawa rzeka C o
Kotlina Jeleśni C o
Kotlina Mitręgi C o
Kotlina Mlecznej C o
Kotlina ostrawska C o
Kotlina oświęcimska C o
Kotlina Raciborska C mezoregion o
Kotlina Raciborsko-oświęcimska makroregion C o
Kotlina Ustronia C o
Kotlina Żywiecka C o
Kozłowa Góra (zbiornik) C o
Krztynia rzeka, C o
L
Lasy Lublinieckie C o
Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie C inaczej puszcza pszczyńska o
Lasy Raciborskie C o
Leśnica rzeka o
Lipowski Wierch szczyt o
Liswarta rzeka, C o
Lublinica rzeka o
Ł
Łosek szczyt
M
Magurka Wilkowicka C góra o
Mała Panew rzeka, C o
Mrózków szczyt C o
N
Nadleśnictwo Kobiór C o
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie c o
Nadleśnictwo Wisła C o
o
ochodzita szczyt C o
olza B, rzeka o
P
Pagóry Imielińskie C o
Pagóry Sarnowskie C o
Park Krajobrazowy „Beskidu Małego” B o
Park Krajobrazowy „Beskidu Śląskiego” B o
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich B o
Park Krajobrazowy „Lasy Nad Górną Liswartą” B o
Park Krajobrazowy „Stawki” B o
Park Krajobrazowy orlich Gniazd B o
Park Śląski B o
Pilica rzeka C o
Pilsko szczyt o
Płaskowyż Bytomski B o
Płaskowyż Głubczycki B o
Płaskowyż Murckowski B o
Płaskowyż Rybnicki B o
Podgórze Wilamowickie C Dział Wilamowicki o
Pogoria zbiornik C o
Pogórze Beskidzkie inaczej Pogórze Karpackie B o
Pogórze Śląskie B o
Potok Bielszowicki inaczej Kochłówka rzeka c o
Północne Podkarpacie C o
Próg Herbski inaczej garb c o
Próg Lelowski Próg kredowy c o
Próg Woźnicki c o
Przeczyce (zbiornik) c o
Przełęcz Kocierska c o
Przemsza rzeka C o
Przesieka Śląska C o
Psina wcześniejsza nazwa: Cyna ; rzeka, C o
R
Rawa Rzeka c o
Rezerwat przyrody Hubert C o
Rezerwat przyrody Jeleniak-Mikuliny C o
Rezerwat przyrody Rotuz C o
Romanka szczyt c o
Rów Kłodnicy c o
Rów Sławkowa c o
Równica C o
Równina opolska B o
Równina Pszczyńska C o
Ruda rzeka, C o
Rybnicki okręg Węglowy B, geografia o
S
Skawa rzeka, C o
Skoczowsko-Strumieńskie Państwo Stanowe B, w haśle Księstwo cieszyńskie o
Skrzyczne szczyt
Soła rzeka, C o
Stobrawa C rzeka o
Stoła Rzeka c o
Stradunia C rzeka o
Szyndzielnia szczyt c o
Ś
Śląsk Biały, Czarny, Zielony c o
T
Torfowisko Zapadź C o
Troja rzeka, C o
Trójmiasto Bytom-Gliwice-Zabrze historia sztuki, C o
Trzy Kopce szczyt C o
Twardorzeczka rzeka C o
Tyniok szczyt C o
U
W
Warta rzeka c o
Wielka Racza szczyt c o
Wiercica rzeka c o
Wisła Rzeka b o
Wodospad w Sopotni Wielkiej c o
Wodzisławskie Państwo Stanowe C o
Wschodnie Podkarpacie b o
Wysoczyzna Kończycka c o
Wysoczyzna Pszczyńska c o
Wyżyna Przedborska B o
Wyżyna Siemianowicka b o
Wyżyna Wieluńska b o
Wzgórza Chorzowskie c o
Wzgórza Goleszowskie c o
Wzgórza Kochłowickie c o
Z
Zachodnie Podkarpacie b o
Zagłębie ostrawsko-Karwińskie B o
Załęczański Park Krajobrazowy b o
Zbiornik Dziećkowice c o
Zbiornik Goczałkowicki C o
Zbiornik Kuźnica Warężyńska c o
Zbiornik Pławniowice c o
Zbiornik Rybnicki c o
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego organizacja, C o
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” c o
Ż
Żebrówka rzeka c o
Żywiecki Park Krajobrazowy c o