Konferencja Oni tworzyli obraz Górnego Śląska

Oni
Oni tworzyli obraz… Program

Instytut Badań Regionalnych wraz z Stowarzyszeniem Humanistycznym Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oraz Archiwum Państwowe podjęły inicjatywę organizacji cyklu konferencji poświęconych osobom, które swoją działalnością wpłynęły na historię, kulturę i naukę na Górnym Śląsku. 3 grudnia 2012 roku miała miejsce pierwsza odsłona cyklu, konferencja Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku, która przybliżała sylwetki osób mających nie tylko wpływy polityczne, ale również posiadające wpływ duchowy na losy Górnoślązaków i Górnego Śląska w XX wieku.

16 grudnia 2015 roku będzie miała miejsce druga odsłona cyklu, tym razem poświęcona osobom, których działalność publicystyczna wpłynęła na Górny Śląsk w XX wieku. Celem jest przybliżenie postaci znanych i zapomnianych, którzy ze swojego pióra uczynili oręż, walcząc o ważne dla nich idee. Ponownie artykuły zebrane w ramach konferencji, zostaną wydane w publikacji, która jednocześnie będzie drugim tomem cyklu Oni.

Projekt objęty jest mecenatem Miasta Katowice.