Hasła do II tomu Encyklopedii Województwa Śląskiego

ewos_colorInstytut Badań Regionalnych poszukuje autorów otwartych haseł do drugiego tomu Encyklopedii Województwa Śląskiego http://ibrbs.pl (lista haseł w kolejności alfabetycznej poniżej). Prosimy o wcześniejszy kontakt osoby zainteresowane w celu ustalenia szczegółów i sporządzenia umowy, ostateczny termin nadsyłania tekstów upływa 30 września na adres: ibr@bs.katowice.pl.

Hasła, które przejdą recenzję naukową będą sukcesywnie publikowane na stronie Encyklopedii.

 

Hasła pod względem objętości dzielą się na kategorie:

  • typu A, powinny zajmować arkusz wydawniczy (40 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami),
  • typu B powinny zajmować pół arkusza wydawniczego (20 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami),
  • typu C powinny zajmować ćwierć arkusza wydawniczego (10 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami).

Hasła w EWoŚ oprócz układu dziedzinowego, składają się w roczne tomy, z których każdy jest recenzowany oraz posiada numer ISBN.

Do edycji w tomie II kwalifikuje się 100 pierwszych zgłoszonych haseł.

Szczegółowe wymagania edycyjne zamieszczone są w załączniku:

Zasady tworzenia haseł otwartych -EWoŚ

Poniższe hasła są publikowane w EWoŚ nieodpłatnie.

Wykaz haseł:

Hasło Kategoria i uwagi
A
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach C, (zarezerwowane)
Akademia Śpiewu w Raciborzu C
Austroslawizm B
B
Baptyści C
Bazylika Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich C, (zarezerwowane)
Beskid Śląski B
Beskid Żywiecki B
Beskidy Zachodnie B
Biała C, rzeka
Biała Przemsza C, rzeka
Białka C, rzeka
Białka Lelowska C, rzeka
Biblioteka Polska dla Ludu Kraju Cieszyńskiego C
Bielskie Państwo Stanowe C,
Bierawka C, rzeka
Bobrzanie C
Bonerowie C, ród
Brama Morawska C, ujęcie geograficzne
C
Centralna Rada Ludowa dla Śląska C
Conventus Publicus C
Czarna Przemsza C
Czytelnia Polska B, (Cieszyńska)
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich B
D
Dekanat bielsko-bialski C
Dekanat bytomski C, (zarezerwowane)
Dekanat cieszyński C
Dekanat czechowicki C
Dekanat dębieński C
Dekanat frysztacki C
Dekanat istebniański C
Dekanat jabłonkowski C
Dekanat karwiński C
Dekanat katowicki C
Dekanat królewskohucki C
Dekanat lubliniecki C
Dekanat mikołowski C
Dekanat mysłowicki C
Dekanat piekarski C, (zarezerwowane)
Dekanat pogrzebieński C
Dekanat pszczyński C
Dekanat pszowski C
Dekanat rudzki C
Dekanat rybnicki C
Dekanat sadowski C
Dekanat skoczowski C
Dekanat strumieński C
Dekanat tarnogórski C
Dekanat wiślański C
Dekanat wodzisławski C, (zarezerwowane)
Dekanat woźnicki C
Dekanat żorski C
Deputacja C
Deutsche Partei B
Deutsche Sozialistische Arbeiterpartei Polens B
Dolina Górnej Wisły C
Dolina Małej Panwi C, zw. też Obniżeniem Małej Panwi
Dom Księży Emerytów C
Dom Polski C
Domy Robotnicze B, stowarzyszenie
Duszpasterstwo Akademickie B
Duszpasterstwo Ludzi Pracy B
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych B
Dziadoszanie C, (zarezerwowane)
Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku B, (zarezerwowane)
Dzwon C, czasopismo
E
Elektrociepłownia Szombierki C,
F
Focolari C
G
Galman C, (przyroda)
Garduał Raciborski C, (ksiega liturgiczna)
Generalne Dyrektorium do spraw Wojny, Finansów i Domen B
Gimnazjum ewangelickie w Cieszynie C
Giszowiec B, zabytkowe osiedle robotnicze
Głos Kobiet C, czasopismo, (zarezerwowane)
Głos Ludu Śląskiego B, czasopismo
Gostynia C, rzeka
Góra Żar C
Górnośląski Związek Metropolitalny C,
Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczych B, (zarezerwowane)
Gwarectwo Hrabiego Renarda B
H
Huta Katowice B
Huta Szkła w Zawierciu C,
J
Jaskółka Śląska C, czasopismo
Jedność C, organizacja młodzieży (Cieszyn)
Jedność Górnośląska C, (Bytom)
Jungdeutsche Partei für Polen B
K
Kamera Rządowa C
Kamera Wojen i Domen B
Kamera Wojny C
Katedra Chrystusa Króla w Katowicach C
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym C
Katolicka Partia Ludowa B
Katolickie Kółka Rolnicze z Czytelniami C
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży B
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna C
Kłodnica C, rzeka
Kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska C
Kolej Warszawsko-Wiedeńska C
Kolonizacja Fryderycjańska C
Komitet Obrony Kresów C, (Cieszyn)
Komitet Obrony Robotników B
Komorowscy C, ród
Kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie C
Kopalnia Budryk C
Kopalnia Krupiński C
Kopalnia Murcki C, (zarezerwowane)
Kopalnia Wesoła C,
Kopania Pniówek C
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego C,
Kościół św. Piotra i Pawła w Katowicach C
Kotlina Ostrawska C
Kotlina Oświęcimska C
Kotlina Raciborska C
Kronika Galla Anonima C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego, (zarezerwowane)
Kronika Kosmasa C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego
Kronika Polski (Wincenty Kadłubek) C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego, (zarezerwowane)
Kronika Thietmara C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego
Krucjata Wstrzemięźliwości C
Krztynia C, rzeka
Książnica Beskidzka C, (zarezerwowane)
Księga Henrykowska C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego (zarezerwowane)
Kult świętych hasło typu C dla każdego z subregionów
L
Lasy Lublinieckie C
Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie B
Legion Maryi C
Legion Śląski B
Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis (Jan Długosz) C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego,
Liga Morska i Kolonialna B
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej B, (zarezerwowane)
Liswarta C, rzeka
M
Macierz Katolicka B
Mała Panew C, rzeka
Marszałek województwa śląskiego B
Matice Osvěty Lidové B
Miasto akcyzowe C
Miasto królewskie C
Mieroszewscy B
Minister Śląska B
Muzeum Archidiecezjalne C
Muzeum Drukarstwa C, w Cieszynie,
Muzeum Miejskie „Sztygarka” C, w Dąbrowie Górniczej,
Muzeum Zagłębia Dąbrowskiego B
N
Naczelna Rada Ludowa B, (zarezerwowane)
Naczelnik gminy B
Naczelnik powiatu B
Nadleśnictwo Kobiór C
Nadleśnictwo Wisła C
Neokatechumenat C
Niemiecka Partia Demokratyczna B
Niemiecko-Narodowa Partia Ludowa B
Nikiszowiec B, zabytkowe osiedle robotnicze,
Noviny Těšinské C, czasopismo
Nowiny dla ludu wiejskiego C
Nowy Czas C, czasopismo
O
Obóz pracy w Świętochłowicach B
Olza B, rzeka
Opis grodów i ziem… (Geograf Bawarski) C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego, (zarezerwowane)
Opolanie B
Optanci C, (zarezerwowane)
Ordunek Górny C,
Ostflucht B, (zarezerwowane)
P
Państwowa Szkoła Inżynierska w Gliwicach C
Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach C
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd B
Park Śląski B
Pileccy C ród
Pilica C, rzeka
Płaskowyż Głubczycki B
Podgórze Wilamowickie C
Pogórze Sląskie B
Politechnika Śląska C, (zarezerwowane)
Polityczne Towarzystwo Ludowe C
Polski Czerwony Krzyż B
Polski Komisariat Plebiscytowy B, (zarezerwowane)
Polski Związek Młodzieży Ewangelickiej B
Polski Związek Młodzieży Katolickiej B
Polski Związek Niewiast Katolickich C
Polski Związek Zawodowy Chrześcijańskich Robotników C
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” B
Polskie Stronnictwo Narodowe B
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze C
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne C
Poseł Związku Śląskich Katolików C, czasopismo
Powiat szczątkowy C
Północne Podkarpacie C
Prezydium rejencji (Rejencja opolska) B
Przegląd Polityczny C, czasopismo
Przemsza C, rzeka podział na białą i czarną
Przesieka Śląska C
Przyjaciel Ludu B, czasopismo
Przywilej Hanuszowy C, (zarezerwowane)
Psina C, rzeka
Pszczółka C czasopismo, (zarezerwowane)
Pszczynka (zarezerwowane)
R
Rada Ambasadorów B
Radio eM C
Radio PLUS Opole C
Rezerwat przyrody Hubert C
Rezerwat przyrody Jeleniak-Mikuliny C
Rezerwat przyrody Rotuz C
Robotnika Śląskiego C, czasopismo
Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego (Jan Długosz) C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego, (zarezerwowane)
Rodło C
Równica C
Równina Opolska B
Równina Pszczyńska C
Równość C, czasopismo
Ruch Dzieci Maryi C, (zarezerwowane)
Ruch Światło-Życie B, (zarezerwowane)
Ruda C, rzeka
Ruryzacja C
Rybnicki Okręg Węglowy B, geografia
Rząd gubernialny (Gubernia piotrowska) C
S
Sąd gminny C, (zarezerwowane)
Sąd pokoju C
Sąd ziemski C, (zarezerwowane)
Sejm Śląski I kadencji C
Sejm Śląski II kadencji C
Sejm Śląski III kadencji C
Sejm Śląski IV kadencji C
Sejm Śląski V kadencji C, Część dot. ziem dziś woj. śląskiego
Sekcja Śląska Naczelnego Komitetu Narodowego C
Sekretariat Dobroczynności C
Silingowie C
Skarb Śląski C
Skawa C, rzeka
Skoczowsko-Strumieńskie Państwo Stanowe B,
Soła C, rzeka
Statut Organiczny Województwa Śląskiego B
Stobrawa C
Stowarzyszenie Akademików Polskich na Śląsku „Znicz” C
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej C
Stowarzyszenie Polskich Robotników i Robotnic „Siła” C
Stowarzyszenie Robotników Katolickich „Praca” C
Stradunia C
Stronnictwo Radykalno-Narodowe C
Szkoła Malarska im. Aleksandra Gierymskiego w Katowicach C
Szkoła wyznaniowa C
Szkoły żydowskie C
Szlak Architektury Drewnianej C, (zarezerwowane)
Szlak Orlich Gniazd C, (zarezerwowane)
Szlak Zabytków Techniki C,
Sztolnia Czarnego Pstrąga C,
Ś
Śląska Liga Katolicka C
Śląska Rada Wojewódzka B
Śląską Izba Rolniczą B
Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy C
Śląski Komitet Ratunkowy C
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach C
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe C
Ślązak C, czasopismo
Ślężanie C
T
Towarzystwo „Jedność” C
Towarzystwo Cieszyńskie dla Wydoskonalenia się w Języku Polskim C
Towarzystwo Domu Narodowego C
Towarzystwo Ewangelickiej Oświaty Ludowej C
Towarzystwo Górnicze Francusko-Rosyjskie C
Towarzystwo Narodowe C
Towarzystwo Naukowej Pomocy C
Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek C
Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku C
Towarzystwo Rolnicze B
Towarzystwo Sosnowieckie Kopalń i Zakładów Hutniczych C
Towarzystwo Szkoły Ludowej B, (zarezerwowane)
Towarzystwo uczących się języka polskiego C
Traktat Wersalski B, (zarezerwowane)
Troja C, rzeka
Trójmiasto Bytom-Gliwice-Zabrze C, historia sztuki
Trybunał Książęcy C
Trzebowianie C
Tydzień Kultury Beskidzkiej C
Tygodnik Cieszyński B
U
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach C
Uniwersytet Śląski C
W
Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych C
Wettynowie C, (zarezerwowane)
Wieniec Polski C, czasopismo,
Wieniec-Pszczółka C, czasopismo,(zarezerwowane)
Wincklerowie C, (zarezerwowane)
Wodzisławskie Państwo Stanowe C, (zarezerwowane)
Wojny napoleońskie B
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach B
Wolne państwo stanowe C, (zarezerwowane)
Wydawnictwo św. Krzyża C
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach C
Wyższy Sąd Krajowy C
Wyższy Urząd Górniczy B
Wyżyna Przedborska B
Wzajemność C
Z
Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie B
Zamek w Pszczynie B, (zarezerwowane)
Torfowisko Zapadź C
Zaranie Śląskie B, czasopismo, (zarezerwowane)
Zbiornik Goczałkowicki C
Zbiornik Goczałkowicki C
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego C
Ziemie Zachodnie i Północne (Ziemie Odzyskane) B,
Zjazd Słowiański C
Zjazdy Katolickie C
Złączenie Polskie C
Związek Caritas Diecezji Katowickiej C
Związek Chrześcijańsko-Ludowy C
Związek Ewangelickich Niewiast C
Związek Gmin Synagogalnych B
Związek Górnośląski B
Związek Górnoślązaków (Bund der Oberschlesier) B
Związek Harcerstwa Polskiego C
Związek Obrony Górnoślązaków C
Związek Obrony Kresów Zachodnich B
Związek Polaków w Niemczech B
Związek Śląskich Katolików B
Ż
Żebrówka C, rzeka
„Żubrowisko” C rezerwat faunistyczny