Panel dyskusyjny pt. „Województwo śląskie. Rok 1945”

Untitled-425 lutego 2015 roku o godzinie 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (s.142) odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony województwu śląskiemu w roku 1945. Udział w spotkaniu wezmą: dr hab. Kazimierz Miroszewski, dr hab. Sylwester Fertacz i dr hab. Adam Dziurok. Moderatorem panelu będzie prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek.

Podczas trwania spotkania będzie można zapoznać się z nowymi publikacjami dotyczącymi historii Górnego Śląska: „Województwo Śląskie 1945-1950” i „Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowiecki w 1945 r. Faktografia – konteksty – pamięć”.