EWoŚ w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym „Śląsk”

śląsk 230W  najnowszym, styczniowym numerze Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk” ukazała się informacja o Encyklopedii Województwa Śląskiego. Artykuł opisuje cele Encyklopedii, jej strukturę i plany na najbliższą przyszłość. Informacji do artykułu udzielali pracownicy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, prof. zw. dr hab Ryszard Kaczmarek i mgr. Miłosława Kowalska. Oto wycinek z artykułu:

Hasła EWoŚ opracowywane są przez specjalistów w danej dziedzinie. Zespół redakcyjny Encyklopedii recenzuje hasła w oparciu o przyjęty podział województwa na subregiony (…) Wdrożony już interdyscyplinarny projekt Encyklopedii Województwa Śląskiego może być początkiem stworzenia pełnego klastra informacyjnego umieszczonego w Bibliotece Ślaskiej w Katowicach.