Promocja publikacji pracowników Instytutu Historii z lat 2013-2014

plakat v2cInstytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na promocję publikacji pracowników Instytutu Historii z lat 2013-2014, która odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, Sala Rady Wydziału (nr 142) w dniu 27 stycznia 2015 roku w godz. 13.00-14.00

Dyrektor Instytutu Historii prof. zw. dr hab. Jerzy Sperka

„Wieki Stare i Nowe” 2014, 6(11), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Pszczyna. Monografia historyczna, t. 1-2, red. Ryszard Kaczmarek, Jerzy Sperka, Pszczyna 2014.

Dr hab. Leszek Krzyżanowski
Leszek Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repertorium, Bielsko-Biała 2013.

Dr hab. Agata Kluczek
Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, T.5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich [The Ancient Rome. Politics and Money, T. 5: Asia Minor in Roman Times], red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2014.
Agata Aleksandra Kluczek, Roma marmorea (235-284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa, Poznań-Gniezno 2013.
Magazyn Numizmatyczny 2014, 40, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Częstochowie

Dr hab. prof. UŚ Ryszard Skowron
Ryszard Skowron, Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648, Kraków 2013.

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz
Aleksandra Skrzypietz, Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, Warszawa 2014.

Dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot
Śląsk w dobie kampanii napoleońskich. Studia pod redakcją Dariusza Nawrota, Katowice 2014.
Dariusz Nawrot, Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Bój o Sosnowiec i wyzwolenie trójkąta granicznego, Sosnowiec 2013.
Dariusz Nawrot, Z czynu legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku wielkiej wojny 1914-1915, Sosnowiec 2014.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Ryszard Kaczmarek, Jakub Grudniewski, Żory w dobie panowania Hohenzollernów 1742-1918/1919, Żory 2013.

Dr Mirosław Węcki
Mirosław Węcki, Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej, Katowice 2014.
Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku, red. Janusz Mokrosz, Mirosław Węcki, Katowice-Rybnik 2014.

Dr Jakub Morawiec
Jakub Morawiec, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035), Kraków 2013.

Dr Tomasz Kałuski
Tomasz Kałuski, Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika, Warszawa 2013.

Dr hab. Piotr Boroń
Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek), praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia, Wrocław 2013.

Dr Barbara Kalinowska-Wójcik
Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, red. Barbara Kalinowska-Wójcik, Dawid Keller, Katowice-Rybnik 2014.
„Szkice archiwalno-historyczne” 2014, nr 11, Archiwum Państwowe w Katowicach.

Mgr Anna Kubica
„Zaranie Śląskie. Seria nowa” 2014, nr 1, red. Wojciech Świątkiewicz, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
Encyklopedia Województwa Śląskiego.