Otwarcie Encyklopedii Województwa Śląskiego w czasie II Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Bibliotece Śląskiej

ewos_colorII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbędzie się 8 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 w Bibliotece Śląskiej w sali Parnassos. Podczas sesji zaplanowano otwarcie Encyklopedii Województwa Śląskiego.

Radni sejmiku i zgromadzeni goście zapoznają się z projektem Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej – Encyklopedią Województwa Śląskiego (EWoŚ).

To wieloletni program interdyscyplinarny, rozpoczęty w 2013 roku, mający zapoczątkować zbudowanie pełnej, nowoczesnej Encyklopedii Województwa Śląskiego, rozumianej nie tylko jako zbiór haseł przedmiotowych, ale także wybór łatwo dostępnych materiałów źródłowych, głównie z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Encyklopedia obejmuje dziedziny takie jak: historia, geografia, socjologia, politologia, wyznania i religie.

Encyklopedia ma spełnić cztery podstawowe cele:
1. poznawczy – opracowanie i udostępnienie stale aktualizowanych danych na temat województwa śląskiego;
2. integracyjny – zintegrowanie środowiska badaczy i działaczy regionalnych z województwa śląskiego;
3. edukacyjny – umożliwienie powszechnego dostępu do informacji naukowej wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego;
4. promocyjny – stworzenie jednorodnego źródła informacji o województwie śląskim dla odbiorców na całym świecie.
EWoŚ różni się od dotychczas istniejących portali sieciowych tego typu sposobem opracowania haseł. Mają one charakter autorski i podlegają przed edycją ocenie (recenzji naukowej) samodzielnych pracowników nauki. Wydłuża to czas ich wprowadzania, ale tylko tak można zapewnić odpowiedni poziom naukowy prezentowanych materiałów. W roku 2014 prowadzono wyłącznie prace edycyjne z powodu wstrzymania finansowania nowych haseł przedmiotowych.