Śląsk w dobie kampanii napoleońskich Studia pod redakcją Dariusza Nawrota

Napoleon frontInstytut Badań Regionalnych ma zaszczyt przedstawić najnowszą publikacje: Śląsk w dobie kampanii napoleońskich. Studia pod redakcją Dariusza Nawrota. Książka ta jest owocem konferencji: Rok 1813. Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku. Książka do nabycia w  Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i w Wydawnictwie Naukowym Śląsk.

 

SPIS TREŚCI:
Dariusz Nawrot,
Zamiast wstępu – Śląsk w dobie kampanii 1806/1807 i 1813 roku.

*

Tomasz Przerwa,
Twierdze pruskie na Śląsku w czasie wojen napoleońskich ze szczególnym uwzględnieniem wojny 1806-1807 roku.

*

Andrzej Olejniczak,
Kampania wiosenna 1813 roku na Dolnym Śląsku.

*

Patrycjusz Malicki,
Bitwa nad Kaczawą i jej znaczenie dla kampanii 1813 roku.

*

Ruth Leiserowitz,
Śląsk w polskich wspomnieniach i powieściach o wojnach napoleońskich.

*

Grażyna Barbara Szewczyk,
Wojny napoleońskie w poezji Joseph`a von Eichendorff`a i w literaturze niemieckich pisarzy na Śląsku.

*

Jolanta Szulakowska-Kulawik,
Genius Loci Śląska – IV symfonia jako portret „innego” Beethovena. Napoleon w oczach mistrza.

*

Zbigniew Hojka,
Napoleon Bonaparte na łamach prasy polskiej w latach 1796-1815.

*

Sławomir Kaczor,
Idea Państwa w filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Claude Henri Saint – Simona.

*

Piotr Greiner, Sławomira Krupa,
Materiały do dziejów epoki napoleońskiej w Archiwum państwowym w Katowicach.

*

J. Kowalczyk, M. Zbierańska,
Napoleoniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej