I wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura.

10723647_881190151906162_1809364237_n

Serdecznie zapraszamy na konferencje: I wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura.

Konferencja I wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura (organizowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Muzeum Historii Katowic oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego) będzie miała miejsce 23–24 października 2014 roku.

Pierwszego dnia w Muzeum Historii Katowic od godziny 11.00 będą się odbywać wystąpienia dotyczące zagadnień związanych z historią Górnego Śląska i Ślązaków w czasie wojny.

Drugiego dnia w Bibliotece Śląskiej od godziny 9.00 w sali Parnassos przedstawiona zostanie tematyka wojenna w literaturze i sztuce. Patronat medialny nad konferencją sprawują: Polskie Radio Katowice, „Dziennik Zachodni”, Nasze Miasto i TVP Katowice.

Program konferencji:

Czwartek, 23.10.2014, Muzeum Historii Katowic, Katowice ul. J. Szafranka 9
11.00–11.45

1. Otwarcie konferencji
2. Wprowadzenie – prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek: Ślązacy na frontach I wojny światowej
11.45–12.00 Przerwa
Moderacja: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
12.00–12.20 dr hab. Krzysztof Nowak: Polski czyn legionowy na Śląsku Austriackim i Morawach
12.20–12.40 dr hab. Dariusz Nawrot: Czyn legionowy w Zagłębiu Dąbrowskim i jego echa na Górnym Śląsku
12.40–13.00 Dyskusja
Moderacja: dr hab. Krzysztof Nowak
13.00–13.20 ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor: Udział duchowieństwa śląskiego w I wojnie światowej
13.20–13.40 Urszula Rzewiczok: Życie codzienne na Górnym Śląsku w czasie I wojny światowej w świetle „Katolika”
13.40–14.00 dr Wojciech Schäffer: Katowice (w obecnych granicach miasta) i ich mieszkańcy w czasie I wojny światowej. Przegląd możliwości badawczych na podstawie materiałów z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach
14.00–14.20 Dyskusja
14.20–14.40 Przerwa
Moderacja: dr hab. Dariusz Nawrot
14.40–15.00 Joanna Popanda, Joanna Tofilska: Katowicki Heimatfront w czasie I wojny światowej
15.00–15.20 Anna Kubica: Listy z frontu – codzienność wojny w relacji Kazimierza Wallisa
15.20–15.40 dr Joanna Lusek: Preparandy i seminaria nauczycielskie na Górnym Śląsku w latach I wojny światowej
15.40–16.00 Dyskusja

Piątek, 24.10.2014, Biblioteka Śląska, sala Parnassos, Katowice, pl. Rady Europy 1
9.00–9.15
Otwarcie sympozjum
prof. zw. dr hab. Jan Malicki, prof. zw. dr hab. Grażyna B. Szewczyk
Moderacja: prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński
9.15–9.35 prof. zw. dr hab. Grażyna B. Szewczyk: I wojna światowa w literaturze niemieckiej na Górnym Śląsku
9.35–9.55 dr hab. Renata Dampc-Jarosz: I wojna światowa w twórczości publicystycznej Maxa H. Neisse
9.55–10.15 dr Grażyna Krupińska: Płeć i wojna w antywojennej sztuce Ilsy Langner Frau Emma kämpft im Hinterland
10.15–10.35 dr Nina Nowara-Matusik: Doświadczenie wojny w twórczości Arthura Silbergleita
10.35–10.55 Dyskusja
10.55–11.15 Przerwa
Moderacja: prof. zw. dr hab. Grażyna B. Szewczyk
11.15–11.35 prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński: Carl Hauptmann w obliczu I wojny światowej
11.35–11.55 dr Zbigniew Feliszewski: I wojna światowa w dramacie Carla Hauptmanna
11.55–12.15 dr Beate Störtkuhl: Artyści i intelektualiści na Śląsku „w walce o Górny Śląsk” w latach 1918–1919 a wystawa „Arbeit und Kultur in Oberschlesien” we Wrocławiu w październiku 1919 roku
12.15–12.35 dr hab. Tobias Weger: Mitteleuropa, Zwischeneuropa, Neues Europa? Śląsk w „koncepcjach przestrzennych” w czasie I wojny światowej
12.35–12.55 Dyskusja
12.55–14.00 Przerwa
Moderacja: dr hab. Tobias Weger
14.00–14.20 dr Krzysztof Kłosowicz: Postaci Górnoślązaków na frontach I wojny światowej. W kręgu narracji Arnolda Zweiga
14.20–14.40 dr Marta Bąkiewicz: Przestrzeń wojenna w powieści Arnolda Zweiga Wychowanie w Verdun
14.40–15.00 dr Michał Skop: I wojna światowa na łamach „Kattowitzer Zeitung”
15.00–15.20 dr Marek Kryś: I wojna światowa oczami publicystów miesięcznika kulturalnego „Oberschlesien”
15.20–15.40 dr Barbara Maresz, mgr Mateusz Ściążko: I wojna światowa w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej
15.40–16.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji