Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku

Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku
Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ma przyjemność przedstawić nową publikację pod redakcją Janusza Mokrosza i Mirosława Węckiego: „Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku”. Partnerami projektu wydawniczego są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Kompania Piwowarska, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Gmina Krzyżanowice, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (oddział w Rybniku), Towarzystwo Przyjaciół Archiwum, Archiwum Państwowe w Katowicach, Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat  Najmniejszy i Agencja Reklamowo-Wydawnicza ILLUSTRIS.

„Publikacja Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku jest próbą podjętą przez młodych historyków, którzy chcieli przyjrzeć się dramatycznym dziejom Górnego Śląska poprzez działalność tych, którzy musieli w ubiegłym stuleciu rozwiązywać problemy tworzone przez wyzwania polityczne, społeczne i gospodarcze w tym regionie. W jakim stopniu przyczynili się do rozwiązywania konfliktów, a w jakim sami je tworzyli. Czy dorośli do roli przywódców politycznych. Jakie były normy i cele, którymi się kierowali, a ile miejsca w ich działalności zajmowały zwykłe ludzkie emocje – to pytania często zadawane w tej książce. Zgromadzenie w jednym miejscu kilkunastu artykułów biograficznych jest interesującą próbą nie tylko poszukania odpowiedzi w kwestii, kto decydował o historii Górnego Śląska w ubiegłym wieku ale także refleksji, czy ten region nie narzucał w istocie wszystkim decydentom konieczności sprostania podobnym wyzwaniom. Dzisiaj, z perspektywy już nowego stulecia, możemy ocenić, komu udawało się to lepiej, a komu gorzej, i wyjaśnić, dlaczego tak się działo.”

Opinia z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka

Spotkanie promujące nowe publikacje Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej jest planowane na listopad 2014 roku.