Obrady konferencji: Region w państwie – Państwo w regionie.

dniach 29-30 maja w Katowicach i Rybniku odbyła się konferencja pod tytułem „Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742-1918)”. Wszystkie wystąpienia naukowców z Polski, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii  można było śledzić na koncie Muzeum w Rybniku na portalu YouTube.

Program konferencji

 

 

 

Panel: Polityka i prawo
Panel: Polityka i prawo
Katowice 29.05
Panel: Polityka i prawo
Panel: Polityka i prawo
Panel: Polityka i prawo
Panel Społeczeństwo, sekcja I
Panel Społeczeństwo, sekcja I
Panel Społeczeństwo, sekcja II
Panel Społeczeństwo, sekcja II
Panel Społeczeństwo, sekcja I
Panel Społeczeństwo, sekcja I
Panel Kultura
Panel Kultura