Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Dyplom_OWoGŚ

28 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali Benedyktynka odbędzie się finał III edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku (rejestracja uczestników od godz. 9.15).

Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląskusą Rada Programowa Związku Górnośląskiego i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Nad jej przebiegiem czuwać będą Komitet Główny Olimpiady i Komitet Honorowy. Patronat nad Olimpiadą sprawują: Rzecznik Praw Obywatelskich, Arcybiskup Metropolita Katowicki Jego Ekscelencja ks. dr Wiktor Skworc, Eurodeputowany prof. zw. dr hab. Jerzy Buzek, Eurodeputowany dr Jan Olbrycht i Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.

 W Komitecie Głównym Olimpiady zasiadają: prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik – przewodniczący, Katarzyna Dacy-Ignatiuk – wiceprzewodnicząca, Krystian Węgrzynek – sekretarz. Członkami Komitetu Głównego są: dr Adam Hibszer, Sławomir Jarzyna, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, dr Halina Nocoń, dr Łucja Staniczkowa, Magdalena Wieczorek.

Komitet Honorowy tworzą: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek – przewodniczący, prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz, prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

 

Etap finałowy składa się z dwóch części. Pierwsza to pisemny test wyboru z zakresu czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), z którego uczestnik może uzyskać 40 p. (po 10 p. z każdej dziedziny). Pytania oparte zostaną na pozycjach bibliograficznych zamieszczonych na stronie Olimpiady (zakładka: Dokumenty / Materiały dla uczestnika). Druga część – obrona pracy pisemnej zgłoszonej do konkursu – jest również dwuczłonowa; składają się na nią prezentacja własnego tematu (około 10 minut – czas limitowany) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut). Uczestnicy będą oceniani za zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (PowerPoint format ppt 2003). Uczestnicy proszeni są o dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji w momencie rejestracji zawodników, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem finałów. By uniknąć ewentualnych problemów technicznych, prosimy o zapisanie prezentacji na kilku niezależnych nośnikach.