Trwają prace zespołu nauczycieli

 12204493_1102444113114097_563738880_oKoordynator prac: dr hab. Adam Hibszer

Zespół nauczycieli przystąpił do prac nad obudową dydaktyczną podręcznika. Członkowie zespołu w składzie: dr Ewa Chorąży, Agnieszka Czajkowska, Katarzyna Dacy-Iganatiuk, Bożena Dobosik, Marek Smuda, dr Beata Hibszer, Katarzyna Fic, dr Marek Kaczmarzyk, Urszula Stankowska przygotowali listę tematów, które będą podzielone na dwa sposoby według bloków tematycznych (przyroda, społeczeństwo, kultura) oraz przedmiotów (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, plastyka, religia).

 

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY PRZYRODA (biologia + geografia fizyczna)

B – biologia, G – geografia

 

PRZYRODA

Temat 1. G. Ze szczytów gór ku nizinom.

Temat 2. G. Historia zapisana w skałach i krajobrazie.

Temat 3. G. Bezcenne krople wody.

Temat 4. G. Skąd wieje wiatr i gdzie „rzędzi” ziemia.

Temat 5. B. Różnorodność biologiczna.

Temat 6. B. Rośliny i zwierzęta ginące i inwazje gatunków.

Temat 7. B. Drzewa w krajobrazie regionu.

Temat 8. B. Cenne obszary przyrodnicze.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. G. Kraina czarnego złota

Temat 2. G. „Górnośląskie klimaty”

Temat 3. B. „Dzika” przyroda w mieście

Temat 4. B. Nieużytki poprzemysłowe – twór człowieka, eksperyment dla przyrody

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. G. Z biegiem górnej Wisły

Temat 2. G. Osuwiska – trudny problem beskidzkich stoków

Temat 3. B. Przyrodnicze skarby Podbeskidzia

Temat 4. B. Ostoje różnorodności biologicznej na śląskiej wstędze Wisły

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. G. Historia dąbrowskiego „pojezierza”

Temat 2. G. Kropla drąży skałę

Temat 3. B. Pustynia Błędowska – „fenomen polskiego krajobrazu”

Temat 4. B. Na torfowiskach i wilgotnych łąkach Zagłębia Dąbrowskiego

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. G. Azymut: północny – zachód

Temat 2. G. Między Wartą a Pilicą

Temat 3. B. W cieniu warowni jurajskich

Temat 4. B. Endemity – przyrodnicze perły regionu i kraju

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. G. Dolinami jaworznickich rzek

Temat 2. G. Od kamieniołomu do geoparku

Temat 3. B. Osobliwości łąk i muraw Jaworzna

Temat 4. B. Z biegiem Żabnika i Białej Przemszy

———————————————————————————————————–

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY SPOŁECZEŃSTWO

G – geografia, H – historia, WoS – wiedza o społeczeństwie, R – religia/etyka

SPOŁECZEŃSTWO

Temat 1. G. Zmieniające się granice czyli o zmianach obszaru województwa.

Temat 2. G. Subregiony województwa śląskiego.

Temat 3. G. Jak i dlaczego zmieniała się liczba ludności województwa.

Temat 4. G. Podstawowe problemy społeczne.

Temat 5. G. Gospodarka regionu.

Temat 6. G. Przeszłość i przyszłość. Przemiany gospodarcze w regionie po 1989 roku.

Temat 7. H. Śląsk w monarchii pierwszych Piastów.

Temat 8. H. Śląsk w okresie rozbicia dzielnicowego i działań zjednoczeniowych.

Temat 9. H. Kwestia Śląska w polityce Jagiellonów.

Temat 10. H. Podział Śląska w XVIII wieku (wojny śląskie).

Temat 11. H. Śląsk w granicach państwa pruskiego.

Temat 12. H. Problem Śląska podczas I wojny światowej.

Temat 13. H. Plebiscyt i powstania śląskie.

Temat 14. H. W II RP – autonomiczne województwo śląskie (1922-1939).

Temat 15. H. Śląskie dramaty w okresie II wojny światowej.

Temat 16. H. Województwo śląskie po II wojnie światowej.

Temat 17. WoS. Etos pracy jako element postawy obywatelskiej.

Temat 18. WoS. Współczesne społeczeństwo polskie – charakterystyka lokalnej społeczności z perspektywy województwa śląskiego.

Temat 19. WoS. „Śląska droga do demokracji”. Wybory w województwie katowickim w 1989 roku. KF

Temat 20. WoS. Aktualna scena społeczno-polityczna.

Temat 21. WoS. Samorząd województwa katowickiego / śląskiego w latach 1990-2012.

Temat 22. WoS. Udział obywateli w lokalnym życiu społeczno-politycznym.

Temat 23. WoS. Rynek pracy.

Temat 24. WoS. Budżet województwa.

Temat 25. R. Wpływ polityki na życie Kościoła – o katolickiej nauce społecznej.

Temat 26. R. Z jakiej jestem parafii i diecezji? O podziale administracyjnym Kościoła katolickiego.

Temat 27. R. Z historii Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku – diecezja katowicka w II RP.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. G. Życie w konurbacjach

Temat 2. G. Nie tylko węgiel. Gospodarka Górnego Śląska.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Górny Śląsk pod panowaniem Hohenzollernów (1742-1914).

Temat 7. H. O polskość Śląska – wielcy Polacy/Ślązacy i ich działalność w II połowie XIX wieku.

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. G. Rozwój na styku regionów

Temat 2. G. Na „Zielonym Śląsku”. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Śląsk Cieszyński pod panowaniem Habsburgów.

Temat 7. H. W Polsce czy Czechach? – dylematy pogranicza.

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. G. W krainie czarnych i białych skał

Temat 2. G. Nie tylko przemysł. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Pomiędzy Prusami, Francją a Rosją.

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. G. Peryferyjne położenie i jego konsekwencje.

Temat 2. G. Pośród jurajskich skał. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Ziemia częstochowska (powiat) w XVIII-XX wieku.

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. G. „Z energią w przyszłość”. Gospodarka subregionu.

Temat 2. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 3. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 4. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 5. H. Pomiędzy Małopolską a Śląskiem.

———————————————————————————————

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY KULTURA

JP – język polski,  R – religia/etyka, P – plastyka,

KULTURA

Temat 1. JP Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków.  Smak domu.

Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków. Wielość spojrzeń 1

Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków. Wielość spojrzeń 2

Temat 2. JP Muzyka przekracza granice. Muzyka poważna

Muzyka przekracza granice. Muzyka filmowa.

Temat 3. JP Śląska fabryka snów.

Temat 4. JP Świat według Kazimierza Kutza 1

Świat według Kazimierza Kutza 2

Temat 5. JP Kultura znaczy pielęgnować. Śląskie festiwale na kulturalnej mapie Polski.

Temat 6. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Powieść młodzieżowa (Marta Fox).

Temat 7. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Śląski Kolumb (Wacław Stacherski).

Temat 8. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Jerzy Pilch – czuły kpiarz.

Temat 9. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Wojciech Kuczok – pisarz ujmujący.

Temat 10. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Młody Śląsk poetycki – grupa „Na Dziko”.

Temat 11. WoS. Specyfika rodziny w województwie śląskim – tradycja i współczesność.

Temat 12. WoS. Pojęcie tożsamości lokalnej i regionalnej w województwie śląskim.

Temat 13. P. Na Szlaku Orlich Gniazd – niedostępne warownie wśród wapiennych ostańców.

Temat 14. P. Hodegetria znaczy przewodniczka. Sanktuaria maryjne na Jasnej Górze

i w Rudach Wielkich.

Temat 15. P. Kościoły, karczmy i schroniska – oblicza architektury drewnianej na Śląsku.

Temat 16. P. „Ornament to zbrodnia” czyli secesyjne zdobnictwo kontra nowoczesna a konstrukcja w krajobrazie śląskiej architektury pierwszej połowy XX wieku.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. JP Kultura znaczy pielęgnować.

Temat 2. JP Wokół kultury – publicystyka.

Temat 3. JP W języku jak w domu. Gwara śląska (górnośląska).

Temat 4. JP Odpoznanie, czyli o Śląsku w literaturze.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego górnośląskiego.

Temat 6. R. Z przeszłości protestantyzmu na Górnym Śląsku.

Temat 7. „Czarne ogrody” – świat górnośląskich patronackich osiedli robotniczych.

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. JP Folklor, czyli o źródle. Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Temat 2. JP Fenomen sztuki. Biennale malarstwa „Bielska Jesień”

Temat 3. JP Literacki moralitet (Zofia Kossak-Szczucka).

Temat 4. JP Bogactwo w języku ukryte. Gwara Śląska Cieszyńskiego.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego Podbeskidzia.

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. JP Mecenat kulturalny. Zagłębiowskie rody.

Temat 2. JP Na scenie teatralnej – Korzeniec.

Temat 3. JP Pamięć i źródła (Jan Pierzchała).

Temat 4. JP W podaniach mądrość. Stylizacja gwarowa w wybranych podaniach ludowych Zagłębia Dąbrowskiego.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego zagłębiowskiego.

Temat 6. R. Z przeszłości prawosławia na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. JP Czytanie sztuki (Jerzy Duda-Gracz).

Temat 2. JP Kultura potrzebuje pasjonatów (Gaude Mater).

Temat 3. JP Siła ekspresji (Andrzej Kalinin …I Bóg o nas zapomniał).

Temat 4. JP Pragnienie miłości, świadomość śmierci – (Halina Poświatowska).

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego ziemi częstochowskiej.

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. JP Buszując w bibliotece. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

Temat 2. JP Kulturą się żyje. Życie kulturalne Jaworzna.

Temat 3. JP Między Krakowem a Śląskiem. Cechy gwarowe języka ziemi jaworznicko-chrzanowskiej.

Temat 4. JP Literacki pop-art (Stanisław Piskor i grupa Kontekst).

Temat 5. R. Z przeszłości jaworznickich Żydów.