VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

KP plakat B2 wybranyVII Tyskie Sympozjum Historyczne

400 lat Browaru w Tychach

Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych

„Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych” to temat 7. Tyskiego Sympozjum Historycznego, które odbędzie się 6. grudnia w sali ekspozycyjnej Muzeum Miejskiego w Tychach. Organizatorami są: Kompania Piwowarska, Muzeum Miejskie w Tychach, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Partnerami sympozjum są: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa.

Termin: 6 grudnia 2013

Miejsce obrad: Muzeum Miejskie w Tychach, ul. Katowicka 9

PROGRAM

10.00-10.15 Otwarcie konferencji: prof. zw. dr hab. Ryszard. Kaczmarek, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, mgr Małgorzata. Walędzińska-Półtorak

10.15-10.45 prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski), Jadło na stołach w średniowiecznej Polsce

10.45-11.15 dr hab. Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach), Menu książąt pszczyńskich

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.00 dr Maria Lipok-Bierwiaczonek (Muzeum Miejskie w Tychach), Jadło i napoje na stołach chłopów i mieszkańców osiedli robotniczych na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku

12.00-12.30 prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski), Wojenny jadłospis. Co Górnoślązak w kuchni polowej podczas wojen światowych znajdował?

12.30-13.00 Przerwa obiadowa

13.00-13.30 mgr Jakub Grudniewski (Uniwersytet Śląski), 400 lat browaru w Tychach. Najstarszy dokument poświadczający warzenie i wyszynk piwa w Tychach

13.30-14.00 dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski),Napitki w średniowiecznej Polsce

14.00-14.30 dr. Krzysztof Boroda, dr Piotr Guzowski ( Uniwersytet w Białymstoku), Rola produkcji piwa w gospodarce Królestwa Polskiego w XVI wieku

14.30-14.45 Przerwa kawowa

14.45-15.10 prof. zw. dr hab. Dariusz Złotkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Produkcja i konsumpcja piwa w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku

15.10-15.35 dr Roman Smolorz (Stadtarchiv Regensburg), Przemysłowa produkcja piwa w Bawarii i nowe zwyczaje konsumentów w XIX i na początku XX wieku

15.35-16.00 prof. PhDr. Ales Zaricky (Uniwersytet w Ostrawie), Rewolucja piwna w Czechach. Dzieje pilznera w XIX i na początku XX wieku

16.00-16.30 mgr Tomasz Dudek (Kompania Piwowarska), Rozwój Browaru przemysłowego w Tychach po 1861 r.

16.30-16.45 mgr Tadeusz Rusek (Kompania Piwowarska), Marka Tyskie i „Księstwo Piwne” na Śląsku

16.45-17.15 Dyskusja i podsumowanie konferencji