Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

     

2 października Plakat Dzień Senioraw godzinach od 11.00 do 14.00 Biblioteka Śląska i Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zapraszają do budynku przy ul. Ligonia 7 na Dzień Otwarty z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.


Podczas Dnia Otwartego pracownicy Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej przybliżą działalność Konwersatorium – przestrzeni stworzonej z myślą o seniorach. W ramach Konwersatorium prowadzone są zajęcia dla osób w wieku 50+, w trakcie których seniorzy mogą skorzystać z warsztatów komputerowych, zajęć artystycznych (m.in. decoupage) oraz obejrzeć projekcje slajdów z zakresu architektury, historii książki i przyrody. Z wszystkimi formami działalności będzie można się zapoznać podczas wizyty w Bibliotece.
Zaprosimy Państwa do Społecznej Pracowni Digitalizacji, w której aktywni seniorzy jako wolontariusze skanują cenne zbiory biblioteczne. Przedstawimy działalność Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, w którym m.in. trwają prace nad Podręcznikiem Edukacji Regionalnej i Encyklopedią Województwa Śląskiego.

     Filia nr 1 z Odziałem Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach zaprezentuje sprzęt tyflopedagogiczny oraz księgozbiór przeznaczony m.in. dla osób starszych, niewidomych i niedowidzących. Pokażemy przedmioty i różne formy książki ułatwiające życie codzienne oraz dostęp do literatury osobom starszym, a także z dysfunkcją wzroku.
Serdecznie zapraszamy!