Polsko-niemiecka konferencja historyczna

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 12 kwietnia 2012 roku rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku)”. Wśród współorganizatorów, obok Uniwersytetu w Bonn, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Państwowego w Katowicach i Muzeum Śląskiego, po raz pierwszy znalazł się Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej kierowany przez prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka. W ten sposób zakończony został proces organizacji nowej placówki naukowej. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, publicznie podziękował prof. zw. dr. hab. Ryszardowi Kaczmarkowi za wkład wniesiony w organizowanie Instytutu.