Category: Aktualności

Jaworzno Interdyscyplinarnie

Instytut Badań Regionalnych został partnerem konferencji „Jaworzno Interdyscyplinarnie”, która odbędzie się 19 października. Tematyka zogniskowana wokół Jaworzna będzie przedmiotem dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Wieloaspektowość ujęć, zapewniona przez udział reprezentantów nauk humanistycznych i przyrodniczych, wskaże nowe problemy i metody badawcze dla dziejów naszego miasta. Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne: – Jaworzno w średniowieczu i nowożytności, – Jaworzno w XIX–XX wieku,

Učíme o Moravě

W oczekiwaniu na Podręcznik Edukacji Regionalnej dla Uczniów Województwa Śląskiego zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem stworzonym dla uczniów zamieszkujących tereny Moraw w Czechach. Kierownikiem projektu został Ondrej Hýsek. O projekcie, sfinansowanym dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego, można przeczytać na stronie http://www.ucimeomorave.cz oraz podstronie: http://www.gymnazium-integra.cz/projekty-esf/ucime-o-morave Podręcznik dostępny jest pod adresem http://www.gymnazium-integra.cz/fileadmin/user_upload/PROJEKTOVE_MATERIALY/Ucime_o_Morave/KA1_zmensena_Ucebnice_Morava_-_dejiny_zeme_uprostred_Evropy.pdf Internauci mają także możliwość obejrzenia dwóch filmów:

500 haseł Encyklopedii Woj. Śląskiego – Telewizja Polska SA

Pierwsze 500 haseł Encyklopedii Województwa Śląskiego będzie gotowych do końca przyszłego roku – zapowiedział szef opracowującego encyklopedię Instytutu Badań Regionalnych prof. Ryszard Kaczmarek. W środę w Katowicach odbyła się I Konferencja Metodologiczna Encyklopedii Śląskiej. ”To będzie wydawnictwo dla każdego mieszkańca województwa – obojętnie, czy mieszka w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Cieszynie czy Katowicach. Ośrodki akademickie z tych miast będą uczestniczyć w naszej pracy” – powiedział prof. Kaczmarek

Konferencja metodologiczna

W siedzibie Instytutu Badań Regionalnych, 26 września o godzinie 11:00 odbędzie się I Konferencja Metodologiczna Encyklopedii Województwa Śląskiego. Uczestnikami będą naukowcy reprezentujący wybrane dziedziny wiedzy. Podczas spotkania przedstawiona zostanie ogólna koncepcja projektu oraz podstawowe zasady opracowania, redakcji i edycji haseł Encyklopedii.

Powrót „Zarania Śląskiego”

W związku z planowanym wznowieniem wydawania „Zarania Śląskiego” informujemy o możliwości nadsyłania recenzji publikacji z lat 2010-2012 (maksymalnie 5 tys. znaków ze spacjami) z zakresu historii, historii literatury, historii sztuki, socjologii, prawa. Teksty należy przesłać do 30 września 2012 roku na adres: Anna.Kubica@bs.katowice.pl

Wyjedź na stypendium do Instytutu Georga Eckerta

Instytut Georga Eckerta to ośrodek wiedzy o podręcznikach z całego świata. W Brunszwiku dokonuje się analizy materiałów systematycznie przysyłanych z poszczególnych krajów, organizuje się konferencje oraz warsztaty, opiniuje nowe pomoce dydaktyczne. Do 15 września bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowe – to niepowtarzalna okazja dla wszystkich, którzy pragną przeprowadzić badania lub analizy porównawcze w Instytucie Georga Eckerta. Spis wymaganych dokumentów oraz więcej informacji

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniach  22-24 czerwca br. odbędą się w Katowicach uroczystości związane z 90. rocznicą przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego. W piątek, 22 czerwca br., o godzinie 13.00 w Sali Sejmu Śląskiego,  podczas okolicznościowej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, będzie wyświetlona prezentacja przygotowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej – „Wydarzenia roku 1922 w Katowicach”. Na prezentacji przedstawione zostaną

Warsztaty eksperckie

31 maja 2012 roku rozpoczęły się warsztaty eksperckie w ramach projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska – wyniki badań z dziedziny polityki historycznej, impulsy oraz innowacje dydaktyczne” w Brunszwiku. Tamtejszy Instytut im. Georga Eckerta jest doskonałym miejscem do dyskusji na temat podręczników do edukacji o regionie. Tego dnia uczestnicy warsztatów, po uroczystym przywitaniu, mieli okazję zobaczyć bibliotekę w Instytucie im. Georga Eckerta. Zgromadzone są w niej podręczniki z wielu krajów

Debata na temat spisu powszechnego

Debata dotycząca przebiegu i wyników spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku odbyła się 25 kwietnia 2012 roku o godzinie 17.00 w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice). Pierwszą część stanowiła merytoryczna dyskusja, w której udział wzięli: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – historyk, dr hab. Tomasz Nawrocki – socjolog, prof. dr hab. Jerzy Runge – demograf, mecenas Franciszek Kotulski oraz Grażyna Witkowska

Polsko-niemiecka konferencja historyczna

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 12 kwietnia 2012 roku rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku)”. Wśród współorganizatorów, obok Uniwersytetu w Bonn, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Państwowego w Katowicach i Muzeum Śląskiego, po raz pierwszy znalazł się Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej kierowany przez prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka. W ten

1 16 17 18