Ibr

O Autorze

Imię: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data rejestracji: 17 maja 2012
URL: http://ibr.bs.katowice.pl

Najnowsze posty

 1. EWoŚ w Radiu Katowice, audycja „Czy to prawda, że…?”, — 16 kwietnia 2018
 2. XXIII Seminarium Śląskie – nabór zgłoszeń — 13 kwietnia 2018
 3. Trzeci numer – Zaranie Śląskie. Seria druga — 11 kwietnia 2018
 4. Nabór tekstów do kolejnego numer Zarania Śląskiego. Serii drugiej — 16 marca 2018
 5. Hasła do V tomu (2018) Encyklopedii Województwa Śląskiego — 12 lutego 2018

Lista wpisów tego autora

EWoŚ w Radiu Katowice, audycja „Czy to prawda, że…?”,

22 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:15 na antenie Polskiego Radia Katowice zostanie wyemitowana audycja w ramach prowadzonego przez red. Beatę Tomanek cyklu „Czy to prawda, że…?”, dotycząca Encyklopedii Województwa Śląskiego (EWoŚ).

Z przewodniczącym Rady Naukowej IBR BŚ, prof. dr. hab. Dariuszem Rottem, pracownicą IBR BŚ, Julią Rott-Urbańską, oraz autorką jednego z haseł (Literatura polskojęzyczna na Górnym Śląsku w latach 1922-1939), dr Katarzyną Kuroczką, będą rozmawiali Beata Tomanek i Bogdan Widera.

Audycja rozpocznie cykl spotkań, w których autorzy haseł encyklopedii i ich recenzenci przybliżą proces powstawania artykułów.

XXIII Seminarium Śląskie – nabór zgłoszeń

W dniach 23–25 października 2018 r., w Kamieniu Śląskim odbędzie się  XXIII Seminarium Śląskie organizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tegoroczne seminarium będzie podejmować tematykę roku 1918 nie tylko jako szeregu gwałtownie przebiegających wówczas wydarzeń politycznych, ale przede wszystkim początku głębokich i nieraz w perspektywie historycznej ważniejszych zmian społecznych.
Zgłoszenia na adres andrea.zachon@haus.pl można przesyłać przesyłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres, formularz  na stronie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Trzeci numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Szanowni Państwo!

Trzeci numer „Zarania Śląskiego. Seria Druga” jest już dostępny w sprzedaży. Czasopismo można zamówić na stronie Wydawnictwa Naukowego Śląsk.

 

Nabór tekstów do kolejnego numer Zarania Śląskiego. Serii drugiej

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej poszukuje autorów, którzy chcą opublikować swoje artykuły w czwartym numerze Zarania Śląskiego.Tematem przewodnim tegorocznego numeru jest perspektywa roku 1918 w kontekście wydarzeń lokalnych i regionalnych, ale czekamy również na teksty o innej tematyce, sprawozdania oraz recenzje.

Prosimy o nadsyłania tekstów do 31 sierpnia 2018 roku.

Artykuły powinny być nie większe niż 1 arkusz wydawniczy, teksty źródłowe nie większe niż 10 stron tekstu, recenzję zaś nie większe niż 5 stron tekstu – wytyczne dostępne są tutaj.

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres e-mail anna.kubica@bs.katowice.pl w celu ustalenia szczegółów.

Hasła do V tomu (2018) Encyklopedii Województwa Śląskiego

ewos_colorInstytut Badań Regionalnych poszukuje autorów otwartych haseł do piątego tomu Encyklopedii Województwa Śląskiego http://ibrbs.pl. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt na adres: ibr@bs.katowice.pl w celu ustalenia szczegółów i sporządzenia umowy darowizny.

Jesteśmy otwarci na propozycje haseł.

Hasła, które przejdą recenzję naukową będą sukcesywnie publikowane na stronie Encyklopedii.

Hasła pod względem objętości dzielą się na kategorie:

 • typu A, powinny zajmować arkusz wydawniczy (40 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami),
 • typu B powinny zajmować pół arkusza wydawniczego (20 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami),
 • typu C powinny zajmować ćwierć arkusza wydawniczego (minimum 10 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami, nie wliczając przypisów i bibliografii).

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania punktów za publikacje. (Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 2154)

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego § 11 ust. 4.

Szczegółowe wymagania edycyjne zamieszczone są w załączniku:

Zasady tworzenia haseł otwartych – EWoŚ

Poniższe hasła są publikowane w EWoŚ nieodpłatnie.

 

100 tys. wyświetleń EWoŚ

Encyklopedia Województwa Śląskiego osiągnęła już liczbę 100 tys. wyświetleń.  W ramach IV tomu opublikowane zostało bardzo ważne hasło – Etnolekt górnośląski autorstwa prof. dr hab. Jolanty Tambor. W najbliższym czasie planowana jest jeszcze publikacja kolejnego istotnego artykułu hasłowego – Dialekty województwa śląskiego tej samej autorki.

XI Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Podczas XI Zebrania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej które odbyło się 11 grudnia 2017 roku w Bibliotece Śląskiej, zaprezentowano założenia projektu GEOHIST.

Program zebrania

 

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

GEOHIST na TUEUROPEANA-SEMINARIUM

28 listopada 2017 roku w Bibliotece Śląskiej odbyła się druga edycja seminarium poświęconego propagowaniu i wykorzystywaniu materiałów archiwalnych zgromadzonych na platformie Europeana. Podczas seminarium pracownicy Biblioteki Śląskiej przedstawili projekty powstające w ramach bieżącej działalności (EWoŚ, Eduś) jak i nowy projekt GEOHIST na którym prace dopiero trwają.

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Projekt GEOHIST

Biblioteka Śląska w ramach programu Kultura Cyfrowa uzyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowanie na projekt „Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST”: digitalizacja i poszerzanie dostępu do dokumentów. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zaowocuje stworzeniem bazy danych z podpiętą interaktywną mapą administracyjną umożliwiającą prezentację danych statystycznych z lat: 1910, 1930, 1950 i 2002.

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Cele projektu GEOHIST

Podstawowym celem opracowania Śląskiego Słownika Geograficzno-Historycznego (GEOHIST) jest udostępnianie zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, które pozwolą na prezentację pełnej struktury społecznej ludności mieszkającej w granicach obecnego Województwa Śląskiego od 1900 do 2012 roku z podziałem na historyczne i współczesne województwa powiaty, gminy.

– Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte w wyniku zrealizowania Projektu są następujące:

Cel popularyzacyjny – udostępnienie uatrakcyjnienie

 1. Udostępnienie i scalenie zdigitalizowanych, ale tylko rzadko wykorzystywanych materiałów (opisy krajoznawcze, monografie prowincji, rejencji i województw, monografie powiatów i miejscowości, dane statystyczne ze spisów ludności, czasopisma statystyczne, dane kartograficzne) z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
 2. Udostępnienie po zdigitalizowaniu materiałów (w zależności od ich obecnego stanu prawnego do ogólnego dostępu, lub do dostępu w placówkach biorących udział w Projekcie) w części nadal do tej pory niezdigitalizowanej z zasobu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej i Archiwum Państwowego w Katowicach (druków i materiałów rękopiśmiennych), ważnych dla uzupełnienia danych bazowych Geohist
 3. Udostępnienie w języku polskim do tej pory i trudnych w odczytywaniu (do 1918 roku w większości wyłącznie w językach niemieckim i rosyjskim), w starym sposobie zapisu – neogotyk; w części także rękopiśmienne i wymagające transliteracji zdigitalizowanych materiałów
 4. Udostępnienie zgromadzonych materiałów, nie wykorzystywanych do tej pory materiałów ze względu na brak podstawowych pomocy bibliograficznych (planowana w Projekcie Bibliografia ŚBC Geohist) i archiwalnych
 5. Gromadzone do tej pory w olbrzymich ilościach dane masowe w postaci zdigitalizowanych druków i przechowywanych manuskryptów nie są wykorzystywane także ze względu na ich małą atrakcyjność. W projekcie przewidziano ułatwienia podnoszące atrakcyjność tego cennego materiału źródłowego, pozwalającego na jego dostępność popularnemu odbiorcy
  1. :- stworzenie bazy danych pozwalających śledzić w czasie zmiany struktury społecznej poprzez porównywalne dane od 1900 roku do 2012 roku;
  2. Wideograficzne przedstawiania na mapach danych, pozwalające na łatwą ich analizę, także na poziomie lokalnym (powiatów i miejscowości)

 

Cel naukowy:

 1. Zbudowanie bazy danych, co umożliwi wyszukiwanie i klasyfikację lokalizacji województw (prowincji i rejencji), powiatów i miejscowości należących do obecnego województwa śląskiego w latach 1900-2012
 2. Uzyskanie informacji o: historycznej przynależności administracyjnej, miejscu w historycznej strukturze administracyjnej, danych dotyczących struktury społecznej: demograficznej, narodowościowej, wyznaniowej, politycznej, socjalno-bytowej, gospodarczej, kulturowej
 3. Możliwości wytwarzania poprzez bazy danych nowych danych, nie występujących w źródłach poprzez sumowanie i porównywanie danych zawartych w bazie, dla indywidulnych badań naukowych i wykorzystywania przy sporządzaniu ekspertyz naukowych.
 4. Tworzenie nowych danych na potrzeby istniejącej już i wykorzystywanej dla celów naukowych EWoŚ, będących podstawową bazą danych naukowych z 8 dyscyplin, informujących o aktualnym stanie badań na temat Województwa Ślaskiego

 

Cel edukacyjny

 1. Wykorzystywanie przez nauczycieli i uczniów zarówno bazy danych, jak i wideografiki na potrzeby istniejącego już programu edukacji regionalnej Eduś – mapy dydaktyczne, prezentacja własnej miejscowości w oparciu o dane porównawcze dla całego powiatu i województwa w poszczególnych okresach historycznych, udostępnienie za pomocą Bibliografii ŚBC Geohist całości zdgitalizowanego zasobu danych o powiatach i miejscowościach
 2. Tworzenie pomocy dydaktycznych (gier dydaktycznych) przy pomocy narzędzi Geohist na potrzeby Eduś
 3. Udostępnienie mieszkańcom Województwa Śląskiego (dla wszystkich subregionów) przyjaznego narzędzia umożliwiającego wykorzystywanie zasobów cyfrowych po ich naukowej weryfikacji, by stworzyć warunki bezpiecznego korzystania z nowych mediów bez obaw o wiarygodność uzyskiwanych danych
 4. Dzięki wykorzystaniu już istniejącego i działającego serwera IBR BŚ i dołączeniu do niego nowego serwisu (Geohist) zintegrowanego z Eduś i Ewoś umożliwienie dostępu do zgromadzonych dóbr kultury osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Starsze posty «

Pobierz kolejne pozycje