Wyjedź na stypendium do Instytutu Georga Eckerta

Instytut Georga Eckerta to ośrodek wiedzy o podręcznikach z całego świata. W Brunszwiku dokonuje się analizy materiałów systematycznie przysyłanych z poszczególnych krajów, organizuje się konferencje oraz warsztaty, opiniuje nowe pomoce dydaktyczne. Do 15 września bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowe – to niepowtarzalna okazja dla wszystkich, którzy pragną przeprowadzić badania lub analizy porównawcze w Instytucie Georga Eckerta. Spis wymaganych dokumentów oraz więcej informacji

Uroczysta sesja Sejmiku ŚląskiegoUroczysta sesja Sejmiku Śląskiego z okazji 90. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniach  22-24 czerwca br. odbędą się w Katowicach uroczystości związane z 90. rocznicą przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego. W piątek, 22 czerwca br., o godzinie 13.00 w Sali Sejmu Śląskiego,  podczas okolicznościowej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, będzie wyświetlona prezentacja przygotowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej – „Wydarzenia roku 1922 w Katowicach”. Na prezentacji przedstawione zostaną

Warsztaty eksperckie

31 maja 2012 roku rozpoczęły się warsztaty eksperckie w ramach projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska – wyniki badań z dziedziny polityki historycznej, impulsy oraz innowacje dydaktyczne” w Brunszwiku. Tamtejszy Instytut im. Georga Eckerta jest doskonałym miejscem do dyskusji na temat podręczników do edukacji o regionie. Tego dnia uczestnicy warsztatów, po uroczystym przywitaniu, mieli okazję zobaczyć bibliotekę w Instytucie im. Georga Eckerta. Zgromadzone są w niej podręczniki z wielu krajów

II Konferencja Metodologiczna – Podręcznik Edukacji Regionalnej.

 

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej: Prof. dr hab. Dariusz Rott – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” Prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Ekonometrii Prof. dr hab. Ewa Chojecka – profesor historii sztuki, członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski – profesor

O Instytucie

„Od lat trwały starania o to, by powołać instytut, który zajmowałby się kultywowaniem tradycji i historii Śląska. Postanowiliśmy, że powołamy dział Biblioteki Śląskiej, który zajmie się tym tematem i będzie stanowił jego podwaliny. Dzięki temu będzie można merytorycznie i instytucjonalnie zająć się tą zapominaną dotąd dziedziną”. Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego   Decyzją Sejmiku Śląskiego w 2011 roku powołano Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. „Utworzenie

Kontakt

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7 40-036 Katowice NIP: 954-19-14-963 Godziny pracy: poniedziałek–piątek: 7.00–15.00

Debata na temat spisu powszechnego

Debata dotycząca przebiegu i wyników spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku odbyła się 25 kwietnia 2012 roku o godzinie 17.00 w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice). Pierwszą część stanowiła merytoryczna dyskusja, w której udział wzięli: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – historyk, dr hab. Tomasz Nawrocki – socjolog, prof. dr hab. Jerzy Runge – demograf, mecenas Franciszek Kotulski oraz Grażyna Witkowska

Polsko-niemiecka konferencja historyczna

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 12 kwietnia 2012 roku rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku)”. Wśród współorganizatorów, obok Uniwersytetu w Bonn, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Państwowego w Katowicach i Muzeum Śląskiego, po raz pierwszy znalazł się Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej kierowany przez prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka. W ten

1 20 21 22