Archiwum miesięczne: Listopad 2012

Klub Nauczyciela Regionalisty

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza na spotkanie 5 grudnia 2012 roku. Więcej szczegółów oraz karta zgłoszeniowa pod adresem: http://www.womkat.edu.pl/130,Klub_Nauczyciela_Regionalisty

Konferencja „Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku”

3 grudnia 2012 roku w Bibliotece Śląskiej (pl. Rady Europy 1) w Katowicach w sali audytoryjnej Parnassos odbędzie się konferencja naukowa pt. Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie podzielona na cztery panele tematyczne, które przybliżą sylwetki osób mających decydujący wpływ na losy Górnoślązaków i Górnego Śląska w XX wieku.

Konferencja zostanie zorganizowana przy współpracy Stowarzyszenia Humanistycznego Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa!

Program:

9.00–9.15 Otwarcie konferencji

Panel I

Moderator: mgr Mirosław Węcki

9.15–9.35 dr Jan Lewandowski: Korfanty wobec autonomii

9.35–9.55 dr hab. Krzysztof Nowak: Bez kompleksów. Miejsce Śląska w II RP w myśli politycznej wojewody Michała Grażyńskiego

9.55–10.15 mgr Matthias Lempart: Hans Lukaschek: burmistrz Rybnika i Zabrza, działacz plebiscytowy i nadprezydent prowincji górnośląskiej

10.15–10.30 Dyskusja

10.30–10.45 Przerwa

 Panel II

Moderator: dr Dawid Keller

10.45–11.05 dr Mirosław Sikora: Kogo wysiedlać? Kogo osiedlać? Administracja Josefa Wagnera wobec ziem polskich wcielonych do prowincji śląskiej

11.05–11.25 mgr Mirosław Węcki: Fritz Bracht: człowiek, który kierował akcją folkslisty na Górnym Śląsku (1941–1945)

11.25–11.45 mgr Janusz Mokrosz: Aleksander Zawadzki – między „antyniemieckością” a „repolonizacją”. Dylematy narodowościowe pierwszego komunistycznego wojewody śląskiego  

11.45–12.05 mgr Bogusław Tracz: Między sanacją a komunizmem – polityczne uwarunkowania urzędniczej kariery Jerzego Ziętka

12.05–12.20 Dyskusja

12.20–13.00 Przerwa obiadowa

 Panel III

Moderator: mgr Anna Kubica

13.00–13.20 dr Piotr Sput: Prałat Carl Ulitzka – duchowny, polityk, „niekoronowany król” Górnego Śląska

13.20–13.40 mgr Sabina Uliarczyk: Stanisław Adamski przewodnik duchowy czy polityczny?

13.40–14.00 mgr Mateusz Sobeczko: Kościół, człowiek, praca. Postawa biskupa Herberta Bednorza wobec najważniejszych spraw diecezji katowickiej

14.00–14.15 Dyskusja

14.15–14.30 Przerwa

Panel IV

Moderator: mgr Janusz Mokrosz

14.30–14.50 mgr Przemysław Snoch: Edward Gierek wobec Górnego Śląska i jego mieszkańców w latach 1954–1970

14.50–15.10 dr Michał Smolorz: Zdzisław Grudzień śląsko-zagłębiowski „Cysorz”

15.10–15.30 dr Jakub Kazimierski: W walce z „Solidarnością”. Andrzej Żabiński, I sekretarz KW PZPR w Katowicach 1980–1982

15.30–15.50 mgr Łukasz Gądzik, mgr Piotr Rygus: Generał Roman Paszkowski – postawa polityczna wojewody katowickiego wobec wydarzeń stanu wojennego

15.50–16.05 Dyskusja

 

Po konferencji „Język niemiecki w regionie – niewykorzystana szansa?”

14 listopada 2012 roku odbyła się konferencja „Język niemiecki w regionie – niewykorzystana szansa?” organizowana wspólnie przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego.

Debatę dr hab. Magdaleny Olpińskiej-Szkiełko z Waldemarem Gaidą poprowadził Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wywołała ona żywą reakcję uczestników Konferencji w postaci wielu pytań oraz refleksji. Po przerwie pani Beata Woźniak zaprezentowała film promujący polsko-niemiecką dwujęzyczność: Dwa języki, podwójna szansa.

Ostatnią część Konferencji stanowiła debata moderowana przez dra hab. Roberta Rducha, a udział wzięli: dr Katarzyna Michalak, dr Tomasz Wicherkiewicz, Joanna Sobotnik z Kuratorium Oświaty  w Katowicach, Bruno Kosak – prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego oraz Ewelina Klaka – przewodnicząca Koła DFK w Pławniowicach.

Więcej informacji na temat wspierania dwujęzyczności (m.in. Deklarację o objęcie ucznia nauczaniem języka mniejszości) można uzyskać na stronie internetowej Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce: http://www.vdg.pl/pl/article/41-wspieranie-dwujezycznosci oraz na stronie http://www.bilingua.haus.pl/

 

Po konferencji metodologicznej

W dniu 5 listopada 2012 roku w Instytucie Badań Regionalnych odbyła się I Konferencja Metodologiczna zespołu tworzącego Podręcznik Edukacji Regionalnej. Kierownikiem zespołu akademickiego został dr hab. Lech Krzyżanowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, natomiast kierownikiem zespołu dydaktycznego został dr Adam Hibszer z Zakładu Biogeografii i Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego. Zespół przyjął także projekt makiety Podręcznika.