Archiwum miesięczne: Maj 2013

Po spotkaniu w Marburgu

 

IMG_20130521_100634Organizacja NISE (National movements & Intermediary Structures in Europe) zaprosiła przedstawiciela Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej na coroczne zebranie platformy w Marburgu. W trzydniowym spotkaniu wzięli udział członkowie NISE z całej Europy. Od 14 do 16 maja w Instytucie Herdera trwały historyczne debaty i prezentacje instytucji członkowskich. Instytut Badań Regionalnych przedstawił swoją historię, główne cele działalności oraz  aktualne projekty: Encyklopedię Województwa Śląskiego oraz Podręcznik Edukacji Regionalnej.

 

IMG_20130521_100130 IMG_20130521_101152

Współpraca z KRUŚ

W dniach 17–18 maja 2013 roku odbyło się w Katowicach posiedzenie polsko-czeskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Konferencja skupia władze rektorskie uczelni Ostrawy, Opawy, Wrocławia, Opola i Katowic. Do uczestnictwa w Międzynarodowym Centrum Studiów Śląskich została zaproszona także Biblioteka Śląska w Katowicach. Na spotkaniu ustalono współpracę KRUŚ z Instytutem badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej przy tworzeniu jednego z projektów – Encyklopedii Województwa Śląskiego.

EWoŚ

Trwają prace na pierwszymi hasłami Encyklopedii Województwa Śląskiego. Naukowcy odpowiedzialni za konkretne dyscypliny wyznaczyli grupy haseł, które zredagowane zostaną do końca września bieżącego roku. Autorzy opracowują zagadnienia z historii, archeologii, geografii, etnografii, socjologii, politologii oraz wyznań i religii.

Klub Nauczyciela Regionalisty w maju

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z warsztatami „Ikony śląskości – jak prezentować biografie wybitnych Ślązaków?” 15 maja 2013 r. o godzinie 14.30. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli świetlic szkolnych, członków i sympatyków Klubu Nauczyciela Regionalisty. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony WOM: pobierz kartę.

Program seminarium:

14.30 – 15.15 – Spotkanie z Panem Eugeniuszem Burianem – poznajemy świadków historii
15.15 – 15.45 – Wykład „Jak prezentować biografie wybitnych Ślązaków? – inspiracje” – Marcin Melon, Stowarzyszenie Silesia Schola
15.45 – 16.00 – przerwa
16.00 – 16.30 – „Szukamy śląskiego świętego Patryka i Williama Wallace’a? Kto może zostać ikoną naszego regionu?” – Marcin Melon
16.30 – 17.00 – Wymiana doświadczeń, przykłady dobrej praktyki – Marcin Melon

Część warsztatowa:

17.00 – 17.25 – „Przygotowanie do publikacji materiałów dydaktycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wypracowanych przez członków i sympatyków Klubu” – Małgorzata Łukaszewska, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Katowicach
17.25 – 18.00 „Planowanie i realizacja edukacji regionalnej w pracy świetlicy szkolnej” – Małgorzata Łukaszewska

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

IBR członkiem NISE

W kwietniu br. Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej został członkiem NISE (National movements & Intermediary Structures in Europe). Organizacja powstała w celu prowadzenia komparatywnych i międzynarodowych badań w ramach określonych obszarów. Jest platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i materiałów. Zajmuje się także wydawaniem publikacji (studiów, monografii, newslettera), organizacją wydarzeń (konferencji, warsztatów, seminariów, itd.) oraz archiwizowaniem dokumentów.

W bieżącym miesiącu przedstawiciel Instytutu weźmie udział w corocznym zebraniu platformy NISE w Marburgu i zaprezentuje główne projekty IBR: Encyklopedię Województwa Śląskiego oraz Podręcznik Edukacji Regionalnej.

Informacje o pozostałych instytucjach, które dołączyły do NISE dostępne są na stronie http://nise.eu/new-members-2013/