Day: 29 września, 2023

Publikacja „Völker verkaufen”

Ukazała się książka „Völker verkaufen: Politik und Ökonomie der Postkartenproduktion im östlichen Europa um 1900” wydana przez Instytut Historii i Kultury Europy Wschodniej w Leibniz. W publikacji poświęconej roli, jaką odgrywały kartki pocztowe w masowym kształtowaniu świadomości, pokazano różne regiony Cesarstwa Habsburgów, Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Rosyjskiego. O Górnośląskich pocztówkach napisali prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek i dr Remigiusz Lis w rozdziale An der Grenze zwischen „West” und