Kalendarium (miesiące)

Czerwiec

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1 W Bytomiu ukazał się pierwszy numer „Dziennika Górnośląskiego” 1848 2 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (do 10 czerwca) 1979 3 Bp Stanisław Adamski pod presją władz hitlerowskich wydał decyzję o zawieszeniu odprawianie nabożeństw w języku polskim na Górnym Śląsku 1940   Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (do 17 czerwca) …

Pokaż strony »

Grudzień

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1     2     3     4 Urodził się Franciszek Mikołaj Lazar 1881 Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach nadała swój pierwszy program 1927 Oddano do użytku Pałac Młodzieży 1951 5 Ponownie powołano Polska Organizację Wojskową na Górnym Śląsku 1919 W Katowicach zmarł Józef Rymer 1922 …

Pokaż strony »

Kwiecień

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1 Ukazał się pierwszy numer „Katolika” 1839 Urodził się Franciszek Popiołek 1868 Powstanie katowickiego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich 1945 Zmarł Stefan Tymieniecki, dyrektor Polskiego Radia 1946 2 Strajk polityczny w 70 zakładach województwa śląskiego przeciw masakrze robotników przez policję w Krakowie, Lwowie i Częstochowie 1936 3 4 …

Pokaż strony »

Lipiec

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1     2     3 Urodził się Szymon Koszyk 1891 4 Urodził się Józef Łepkowski 1826 Okręgowy Komitet Robotniczy PPS zorganizował w Katowicach manifestację w obronie Śląska, zagrożonego agresją niemiecką 1937 5 Zakończyło się III powstanie śląskie 1921 6 W Katowicach zaczęła wychodzić „Gazeta Robotnicza” …

Pokaż strony »

Listopad

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1     2     3     4 Król pruski Fryderyk II wydał edykt, na mocy którego nauczycielami na Śląsku mogły zostać jedynie te osoby, które znały język niemiecki 1751 5 W Berlinie podpisano polsko-niemiecką deklarację o mniejszościach narodowych 1937 Okupant hitlerowski rozpoczął akcję wysiedlania Polaków z Górnego …

Pokaż strony »

Luty

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok Powstanie chłopskie w 170 gminach powiatów Pszczyńskiego i Raciborskiego, stłumione przez wojska pruskie 1811 W miejscu filii obozu koncentracyjnego w Świętochłowicach  Auschwitz Urząd Bezpieczeństwa utworzył obóz „Zgoda” 1945 1     2 Zmarł Bernard z Nysy 1490 Urodził się ks. Jan Kapica 1866 Zamordowano Augustyna Świdra 1923 3     4 …

Pokaż strony »

Maj

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1 Kazimierz Wielki zrzeka się na rzecz królestwa czeskiego Karola IV praw do Świdnicy, Kluczborka oraz Byczyny i od tej chwili cały Śląsk oderwany na blisko 600 lat od Polski 1356 Urodził się Filip Jakub Robota 1841 Pierwsze na Górnym Śląsku obchody 1-majowe 1895 Swoją działalność rozpoczął Instytut Śląski 1934 2 Na Górnym …

Pokaż strony »

Marzec

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1 2 Wybuch pożaru w szybkie kopalni Kleofas w Załężu (Katowice); zginęło 114 górników 1896 3 Wybuch wielkiego strajku górników górnośląskich 1919 4 Wilhelm Firck i Heinrich Himmler wydają rozporządzenie o niemieckiej liście narodowościowej (Deutsche Volksliste) 1941 5 Zmarł ks. Konstanty Damrot 1895 Zmarł Karol Miarka 1895 Urodził się …

Pokaż strony »

Październik

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1 Urodził się ks. Franciszek Euzebiusz Stateczny 1864 2 Przyłączenie Zaolzia do Polski 1938 3     4 Zmarł ks. Aleksander Skowroński 1934 5     6 Pierwszy zjazd Związku Weteranów Powstań Śląskich 1946 7 W nowo utworzonym Teatrze Polskim w Katowicach odbyło się pierwsze przedstawienie teatralne 1922   …

Pokaż strony »

Sierpień

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1 Zmarł Jan Nikodem Jaroń 1922 Zwolennicy Wojciecha Korfantego utworzyli związek Byłych Powstańców i Żołnierzy 1925 2     3     4 Zmarł Emanuel Smołka 1854 5     6     7 Zmarł John Baildon 1846 8 Urodziła się Zofia Kossak 1890 9 …

Pokaż strony »

Styczeń

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok Powstał chór męski Domu Kultury huty ,,Baildon” 1930 Powstał chór mieszany ,,Wanda” w Piekarach  Śląskich 1920 Przez Górny Śląsk przechodzą Marsze Śmierci 1945 1 Ukazał się pierwszy numer ,,Gońca Górnośląskiego” 1921 2 3 4 W Katowicach założono niemiecką Państwową Szkołę Górniczą 1940 5 Urodził się Wilhelm Szewczyk …

Pokaż strony »

Wrzesień

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.   Dzień Wydarzenie Rok 1 Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej 1939 Walki byłych powstańców śląskich i harcerzy w Chorzowie z bojówkami Freikorpusu (trwające do 4 września) 1939 2 Zygmunt Jagiellończyk został przez swojego brata, króla czeskiego Władysława, mianowany namiestnikiem Śląska 1504 3 Byli powstańcy śląscy, harcerze i cywilna ludność Katowic rozpoczęli …

Pokaż strony »