Archiwum miesięczne: Marzec 2015

Wyniki IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsk

DSCN282927 marca 2015 r.  odbył się finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.

Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Nad jej przebiegiem czuwał Komitet Główny Olimpiady i Komitet Honorowy. Patronat nad Olimpiadą sprawują: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, Eurodeputowany dr Jan Olbrycht, Eurodeputowany Marek Plura oraz przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG dr hab. Urszula Myga-Piątek

Czytaj wpis

Finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

DSCN273127 marca 2015 r. o godz. 8.45 w sali Benedyktynka odbędzie się finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku (rejestracja uczestników od godz. 8.00).

Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Nad jej przebiegiem czuwać będą Komitet Główny Olimpiady i Komitet Honorowy. Patronat nad Olimpiadą sprawują: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, Eurodeputowany dr Jan Olbrycht, Eurodeputowany Marek Plura oraz przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG dr hab. Urszula Myga-Piątek.

W Komitecie Głównym Olimpiady zasiadają: dr hab. Adam Hibszer – przewodniczący, Katarzyna Dacy-Ignatiuk – zastępca przewodniczącego, Krystian Węgrzynek – sekretarz, dr Łucja Staniczkowa – koordynator projektu z ramienia ZG, Anna Kubica – koordynator projektu z ramienia IBR BŚ, Sławomir Jarzyna, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, dr Halina Nocoń, prof. dr hab. Dariusz Rott, Magdalena Wieczorek.

Komitet Honorowy tworzą: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek – przewodniczący, prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz, prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

Etap finałowy składa się z dwóch części:

Pierwsza to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), składający się z pytań z każdej dziedziny. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu materiału znajdują się na stronie Olimpiady. Druga część – obrona pracy pisemnej, jest również dwuczłonowa; składają się na nią: prezentacja własnego tematu (do 8 minut monologu ucznia) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut). Uczestnicy będą oceniani za zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt.2003, maksymalnie 20 slajdów). By uniknąć ewentualnych problemów technicznych, prosimy o zapisanie prezentacji na kilku niezależnych nośnikach.

Uczestnicy proszeni są o dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji na 30 minut przed rozpoczęciem finałów. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i zaświadczeń przewidziane jest na godzinę 15.30. Do przygotowania zaświadczeń uprawniających do otrzymania indeksu konieczne jest dostarczenie szczegółowych danych uczestnika, tj.: adresu zamieszkania i numeru PESEL.

Nowa Fabryka Silesia: Tragedia Górnośląska 1945

nsmail-2Nowy, ósmy numer kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” opowiada o Tragedii Górnośląskiej 1945 Roku ( w związku z ogłoszeniem Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej). Jego autorzy starają się o wpisanie jej w refleksję kulturową o Górnym Śląsku. Istotą nowej „Fabryki Silesia” jest refleksja o Tragedii Górnośląskiej z dzisiejszego punktu widzenia.

Nowy numer otwiera artykuł historyka Adama Dziuroka wprowadzający w najważniejsze zagadnienia Tragedii Górnośląskiej i jej konteksty. Nad dzisiejszymi jej znaczeniami zastanawiają się ponadto Ryszard Kaczmarek, Bernard Linek, Piotr Madajczyk, Andrzej Sznajder i Zygmunt Woźniczka. Z kolei Dariusz Węgrzyn pisze o żmudnym procesie liczenia deportowanych, Bogusław Tracz o „piekle kobiet” w 1945 roku, a Grażyna Kuźnik relacjonuje, dlaczego Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR powstało właśnie Radzionkowie.

             Nad pamięcią Tragedii Górnośląskiej rozważają Zbigniew Kadłubek (w szkicu „Silesia Niobe”), Henryk Waniek (we „Wspomnieniach z raju”) i Sebastian Rosenbaum, którzy zastanawiają się, jak zapisała się ona w świadomości Górnoślązaków i jak pamięć o niej z trudem przebijała się do narracji historycznej i oficjalnej. Pisarz Jerzy Pluta zapisuje historię swego ojca deportowanego w 1945 roku, a Jan F. Lewandowski rejestruje ślady 1945 roku w małomiasteczkowej pamięci Toszka. Do tego przypomnienie interpelacji poselskiej Tadeusza Kijonki z 1990 roku.

nsmail-1-1            Rozmowa Krzysztofa Karwata z historykiem sztuki Ewą Chojecką otwiera blok tekstów pod hasłem „Gdy Muzy milczą”, w którym chodzi zwłaszcza o zapisy Tragedii Górnośląskiej w literaturze i sztuce, a także w losach artystów. Znajdujemy w nim relacje wspomnieniowe Stefana Stellera, syna grafika Pawła Stellera, pisarza Paula Habraschki, malarza Hilarego Krzysztofiaka, fragmenty powieści Stanisława Mutza, a także przypomnienie głośnej niegdyś rozmowy Adama Krzemińskiego z socjologiem Andrzejem Ziemilskim „Wysiedlałem Horsta Bienka” (z 1988 roku). Wreszcie Piotr Zaczkowski opowiada historię reżysera teatralnego Konrada Swinarskiego i jego rodziny w 1945 roku. Numer zamykają stałe felietony Kadłubka, Karwata i Villqista. To niektóre pozycje ósmego numeru „Fabryki Silesia”, który można kupić w punktach sprzedaży prasy Empiku, Kolportera i Ruchu.            

            Wydawcą kwartalnika „Fabryka Silesia” jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, a numer wydano dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Śląskiego.