Archiwum miesięczne: Luty 2015

Panel dyskusyjny pt. „Województwo śląskie. Rok 1945”

Untitled-425 lutego 2015 roku o godzinie 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (s.142) odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony województwu śląskiemu w roku 1945. Udział w spotkaniu wezmą: dr hab. Kazimierz Miroszewski, dr hab. Sylwester Fertacz i dr hab. Adam Dziurok. Moderatorem panelu będzie prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek.

Podczas trwania spotkania będzie można zapoznać się z nowymi publikacjami dotyczącymi historii Górnego Śląska: „Województwo Śląskie 1945-1950” i „Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowiecki w 1945 r. Faktografia – konteksty – pamięć”.

EWoŚ w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym „Śląsk”

śląsk 230W  najnowszym, styczniowym numerze Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk” ukazała się informacja o Encyklopedii Województwa Śląskiego. Artykuł opisuje cele Encyklopedii, jej strukturę i plany na najbliższą przyszłość. Informacji do artykułu udzielali pracownicy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, prof. zw. dr hab Ryszard Kaczmarek i mgr. Miłosława Kowalska. Oto wycinek z artykułu:

Hasła EWoŚ opracowywane są przez specjalistów w danej dziedzinie. Zespół redakcyjny Encyklopedii recenzuje hasła w oparciu o przyjęty podział województwa na subregiony (…) Wdrożony już interdyscyplinarny projekt Encyklopedii Województwa Śląskiego może być początkiem stworzenia pełnego klastra informacyjnego umieszczonego w Bibliotece Ślaskiej w Katowicach.