Archiwum miesięczne: Grudzień 2014

Zakończenie prac zespołu dydaktycznego

12204493_1102444113114097_563738880_oKoordynator prac: dr hab. Adam Hibszer

Zespół nauczycieli (w składzie: dr Ewa Chorąży, Katarzyna Dacy-Iganatiuk, Bożena Dobosik, Marek Smuda, dr Beata Hibszer, Katarzyna Fic, dr Marek Kaczmarzyk, Urszula Stankowska) zakończył prace nad obudową dydaktyczną podręcznika.

Obecnie trwają prace nad szatą graficzną poszczególnych części tematycznych PER oraz pozyskaniem praw autorskich dla materiałów ilustracyjnych i multimedialnych.

Otwarcie Encyklopedii Województwa Śląskiego w czasie II Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Bibliotece Śląskiej

ewos_colorII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbędzie się 8 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 w Bibliotece Śląskiej w sali Parnassos. Podczas sesji zaplanowano otwarcie Encyklopedii Województwa Śląskiego.

Radni sejmiku i zgromadzeni goście zapoznają się z projektem Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej – Encyklopedią Województwa Śląskiego (EWoŚ).

To wieloletni program interdyscyplinarny, rozpoczęty w 2013 roku, mający zapoczątkować zbudowanie pełnej, nowoczesnej Encyklopedii Województwa Śląskiego, rozumianej nie tylko jako zbiór haseł przedmiotowych, ale także wybór łatwo dostępnych materiałów źródłowych, głównie z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Encyklopedia obejmuje dziedziny takie jak: historia, geografia, socjologia, politologia, wyznania i religie.

Encyklopedia ma spełnić cztery podstawowe cele:
1. poznawczy – opracowanie i udostępnienie stale aktualizowanych danych na temat województwa śląskiego;
2. integracyjny – zintegrowanie środowiska badaczy i działaczy regionalnych z województwa śląskiego;
3. edukacyjny – umożliwienie powszechnego dostępu do informacji naukowej wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego;
4. promocyjny – stworzenie jednorodnego źródła informacji o województwie śląskim dla odbiorców na całym świecie.
EWoŚ różni się od dotychczas istniejących portali sieciowych tego typu sposobem opracowania haseł. Mają one charakter autorski i podlegają przed edycją ocenie (recenzji naukowej) samodzielnych pracowników nauki. Wydłuża to czas ich wprowadzania, ale tylko tak można zapewnić odpowiedni poziom naukowy prezentowanych materiałów. W roku 2014 prowadzono wyłącznie prace edycyjne z powodu wstrzymania finansowania nowych haseł przedmiotowych.

Zaranie Śląskie. Seria druga.

IBR_żółteSzanowni Państwo, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej poszukuje autorów tekstów naukowych którzy chcą zamieścić swój tekst w numerze Zarania Śląskiego, który pojawi się jesienią 2015 roku. Termin nadsyłania tekstów upływa 1 maja 2015 roku. Artykuły powinny być nie większe niż 1 arkusz wydawniczy, teksty źródłowe nie większe niż 10 stron tekstu, recenzję zaś nie większe niż 5 stron tekstu. Zainteresowanych proszę o kontakt na adres email anna.kubica@bs.katowice.pl w celu ustalenia szczegółów technicznych.