Archiwum miesięczne: Maj 2014

Obrady konferencji: Region w państwie – Państwo w regionie.

dniach 29-30 maja w Katowicach i Rybniku odbyła się konferencja pod tytułem „Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742-1918)”. Wszystkie wystąpienia naukowców z Polski, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii  można było śledzić na koncie Muzeum w Rybniku na portalu YouTube.

Program konferencji

 

 

 

Panel: Polityka i prawo

Panel: Polityka i prawo

Katowice 29.05

Panel: Polityka i prawo

Panel: Polityka i prawo

Panel: Polityka i prawo

Panel Społeczeństwo, sekcja I

Panel Społeczeństwo, sekcja I

Panel Społeczeństwo, sekcja II

Panel Społeczeństwo, sekcja II

Panel Społeczeństwo, sekcja I

Panel Społeczeństwo, sekcja I

Panel Kultura

Panel Kultura

Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742-1918)

 

Region w PaństwieW dniach 29-30 maja w Katowicach i Rybniku odbędzie się konferencja pod tytułem „Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742-1918)”. Udział w niej weźmie blisko 40 naukowców z Polski, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii. 

Organizatorami konferencji są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach, Muzeum w Rybniku oraz Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität Regensburg.

Organizacja konferencji została dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Celem konferencji będzie porównanie polityki regionalnej prowadzonej na terenach górnośląskich przez dwa różne państwa stosujące odmienne modele rozwoju i zarządzania. Szczególnie ciekawe wydaje się pokazanie typowości lub wyjątkowości rozwoju regionu w porównaniu z innymi terenami tych państw.

W 1742 roku dokonał się praktyczny podział Górnego Śląska na dwie części, które znalazły się w granicach odrębnych organizmów państwowych. Zakończenie ostatniej wojny śląskiej pokojem w Hubertusburgu w lutym 1763 roku ostatecznie potwierdziło rozdzielenie regionu pomiędzy monarchię Habsburgów i Hohenzollernów. Dla części zachodniej oznaczało to wejście w nowy kręg administracyjno-polityczno-mentalny, natomiast część wschodnia pozostała w dotychczasowych strukturach państwowych i wraz nimi rozwijała się przez cały XIX wiek, aż do upadku po I wojnie światowej.

Odmienne były drogi rozwoju obu państw, z których jedno stało się wielonarodowym cesarstwem, w którym stale ścierały się różne interesy etniczno-polityczne i które w przeciągu XIX wieku wiele utraciło ze swojego uniwersalizmu, a drugie po przegranej wojnie z Napoleonem znalazło w sobie wystarczająco siły i determinacji, aby przeprowadzić znaczące i rozległe reformy pozwalające na konsolidację społeczno-polityczno-gospodarczą przekładającą się na wzmocnienie pozycji międzynarodowej. Polityka budowania sprawnego aparatu administracyjnego, wspierania rozwoju gospodarczego, utrzymywania silnej armii oraz inicjowania zmian społecznych prowadzona w obu państwach różnymi metodami przynosiła również odmienne efekty, którym jednak docelowo miało być stworzenie nowoczesnego państwa i społeczeństwa zarówno z dużymi ambicjami i możliwościami, ale również konkretnymi ograniczeniami i problemami, które w szczególny sposób uwidoczniły się w XX wieku.

Czy znaczne oddalenie od Berlina i Wiednia miało przełożenie na marginalizację i opóźnienie wprowadzanie zmian i zachodzenie procesów modernizacyjnych? Czy Górny Śląsk był peryferiami, daleką „prowincją” na której zmiany zachodziły znacznie później niż w innych częściach państwa? A może istotne znacznie gospodarcze wywołało efekt wręcz odwrotny i spowodowało, że Górny Śląsk stał się pod pewnymi względami regionem przodującym, czy wręcz inicjującym pewne zmiany, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również społecznym i kulturalnym?

Obrady będą transmitowane na koncie Muzeum w Rybniku na portalu Youtube.

Program konferencji

Plakat

 

 

 

 

 

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku 2014

prof. Jan Malicki (Dyrektor Biblioteki Śląskiej)

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku 2014 dr. Łucja Staniczkowa Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku 2014 Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku 2014 Agnieszka Kostempska (Radna Sejmiku Województwa Śląskiego) prof. Irena Lipowicz (Rzecznik Praw Obywatelskich) Ks. dr Stanisław Puchała i dr Jan Olbrycht (Poseł do Parlamentu Europejskiego) Marek Sobczyk (Prezes Związku Górnoślaskiego) Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku 2014 Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku 2014

IV Konferencja Panśląska

Od 22 do 23 maja 2014 r. będzie miała miejsce IV Konferencja Panśląska (współorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej). Jej hasło przewodnie to: „Ci wielcy zapamiętani i ci wielcy zapomniani – o Ślązakach, którzy wnieśli wkład w historię Europy i świata”. Uroczysta inauguracja konferencji oraz rozstrzygnięcie konkursu Panteon Śląskich Bohaterów odbędą się w budynku głównym Biblioteki Śląskiej o godzinie 16 30. Wystąpienia uczestników w poszczególnych sekcjach tematycznych będzie można wysłuchać w drugim dniu konferencji od godziny 9 00 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach.

W załączniku plakat konferencji

Przemysł pogranicza Śląsko-Małopolskiego na przestrzeni wieków

 

jaworznoMuzeum Miasta Jaworzna i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej organizują: II konferencję interdyscyplinarną: Przemysł pogranicza Śląsko-Małopolskiego na przestrzeni wieków. Konferencja odbędzie się 15 maja 2014 r. w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna na ul. Pocztowej 5.

Celem Konferencji jest ukazanie historii przemysłu, dziedzictwa kulturowego oraz odrębności rozwoju historycznego Jaworzna i pobliskich terenów określanych mianem pogranicza śląsko-małopolskiego, które przez wieki rozwijały się na styku różnych kultur i organizmów państwowych. Ponadto poruszona zostanie tematyka związana z przemysłem i dziedzictwem przemysłowym Śląska i Małopolski oraz innych – szeroko rozumianych – terenów pogranicza.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Program II interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Przemysł pogranicza Śląsko-Małopolskiego na przestrzeni wieków