Archiwum miesięczne: Grudzień 2013

II Olimpiada Guido 2013 – znamy finalistów

olimpiada_guido_2013_3_20131219_1324641899

W dniu 17 grudnia zakończyła się II Olimpiada Guido adresowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych z tematyki dziedzictwo przemysłowe regionu. Olimpiada składała się z dwóch etapów. Całość zakończyła się napisaniem testu na wybrany temat. W tym roku tematem przewodnim były rody przemysłowców Donnersmarcków i Ballestremów i ich wkład w budowę i rozwój przemysłu. Poziom trudności przygotowanego przez specjalistów, historyków testu był duży. Maksymalna ilość punktów jaką można było uzyskać do 41 punktów.

Zwycięzcami II Olimpiady Guido zostali:

I miejsce: Oliwia Moskalik z IV LO w Zabrzu, (34,5 punktów)
II miejsce: Barbara Drewniak z VII LO w Gliwicach (32 punktów)
III miejsce: Aleksandra Gładyś z I LO w Tychach (31 punktów)

Jury w składzie Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Agata Muszyńska, Adam Frużyński, Marek Smuda i Dariusz Walerjański przyznało również jedno wyróżnienie, które otrzymała Aleksandra Kania (30 punktów). Dla wszystkich uczestników II etapu olimpiady przygotowano wycieczkę po podziemiach kopalni.

Mądrzy ludzie mawiają, że najważniejszą zasadą każdej Olimpiady jest nie zwyciężyć, ale wziąć w niej udział. Gratulujemy zwycięzcom ich opiekunom za przygotowanie swych podopiecznych oraz dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w II Olimpiadzie Guido.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w III Olimpiadzie Guido w 2014 r.!

Materiały pochodzą ze strony Kopalni Guido w Zabrzu

II Olimpiada Guido

 

 

 

Czy wiesz kim byli Donnersmarckowi i Ballestremowie? Jakie miejsca na Śląsku z nim kojarzymy? Jakie dziedzictwo nam pozostawili?

olimpiada2013 plakat

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,  Kopalnia Guido i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Ślaskiej mają zaszczyt zaprosić na II Olimpiadę Guido. Tegoroczna edycja Olimpiady Guido odbywa się pod hasłem: „Wielcy przemysłowcy (Donnersmarckowie, Ballestremowie)”. Celem Konkursu jest propagowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu historii przemysłu na Górnym Śląsku na przykładzie działalności wielkich rodów przemysłowych. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowali prezentację/film na jeden z proponowanych tematów.

Zakończyła się ocena formalna prac nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie „Olimpiada Guido”. Z przyjemnością informujemy, że komisja konkursowa, po zapoznaniu się ze złożonymi pracami, zarekomendowała zaproszenie wszystkich autorów do udziału w II etapie konkursu, który zaplanowaliśmy na dzień 17 grudnia, godz. 14:00. Wykaz złożonych prac publikujemy TUTAJ. Wszystkim autorom oraz nauczycielom – opiekunom gratulujemy umiejętności i kreatywności!

Konkurs odbywa się pod patronatem Pani Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzaty Mańki-Szulik.

Na zwycięzców czekają nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy drugiego etapu będą mieć możliwość zwiedzania trasy turystycznej w Kopalni Guido na poziomie 320.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 630-30-91 wewn. 2124.

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

fot. Joanna Kucz-Pieczka

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

fot. Joanna Kucz-Pieczka

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

fot. Joanna Kucz-Pieczka

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

fot. Joanna Kucz-Pieczka

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

fot. Joanna Kucz-Pieczka

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

fot. Joanna Kucz-Pieczka

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

Fot. Agnieszka Ociepa

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

Fot. Agnieszka Ociepa

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

Fot. Agnieszka Ociepa

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

Fot. Agnieszka Ociepa

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

Fot. Agnieszka Ociepa

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

Fot. Agnieszka Ociepa

 VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

Fot. Agnieszka Ociepa

VII Tyskie Sympozjum Historyczne, „Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych”

fot. Joanna Kucz-Pieczka

 

Trwają prace zespołu nauczycieli

 12204493_1102444113114097_563738880_oKoordynator prac: dr hab. Adam Hibszer

Zespół nauczycieli przystąpił do prac nad obudową dydaktyczną podręcznika. Członkowie zespołu w składzie: dr Ewa Chorąży, Agnieszka Czajkowska, Katarzyna Dacy-Iganatiuk, Bożena Dobosik, Marek Smuda, dr Beata Hibszer, Katarzyna Fic, dr Marek Kaczmarzyk, Urszula Stankowska przygotowali listę tematów, które będą podzielone na dwa sposoby według bloków tematycznych (przyroda, społeczeństwo, kultura) oraz przedmiotów (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, plastyka, religia).

 

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY PRZYRODA (biologia + geografia fizyczna)

B – biologia, G – geografia

 

PRZYRODA

Temat 1. G. Ze szczytów gór ku nizinom.

Temat 2. G. Historia zapisana w skałach i krajobrazie.

Temat 3. G. Bezcenne krople wody.

Temat 4. G. Skąd wieje wiatr i gdzie „rzędzi” ziemia.

Temat 5. B. Różnorodność biologiczna.

Temat 6. B. Rośliny i zwierzęta ginące i inwazje gatunków.

Temat 7. B. Drzewa w krajobrazie regionu.

Temat 8. B. Cenne obszary przyrodnicze.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. G. Kraina czarnego złota

Temat 2. G. „Górnośląskie klimaty”

Temat 3. B. „Dzika” przyroda w mieście

Temat 4. B. Nieużytki poprzemysłowe – twór człowieka, eksperyment dla przyrody

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. G. Z biegiem górnej Wisły

Temat 2. G. Osuwiska – trudny problem beskidzkich stoków

Temat 3. B. Przyrodnicze skarby Podbeskidzia

Temat 4. B. Ostoje różnorodności biologicznej na śląskiej wstędze Wisły

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. G. Historia dąbrowskiego „pojezierza”

Temat 2. G. Kropla drąży skałę

Temat 3. B. Pustynia Błędowska – „fenomen polskiego krajobrazu”

Temat 4. B. Na torfowiskach i wilgotnych łąkach Zagłębia Dąbrowskiego

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. G. Azymut: północny – zachód

Temat 2. G. Między Wartą a Pilicą

Temat 3. B. W cieniu warowni jurajskich

Temat 4. B. Endemity – przyrodnicze perły regionu i kraju

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. G. Dolinami jaworznickich rzek

Temat 2. G. Od kamieniołomu do geoparku

Temat 3. B. Osobliwości łąk i muraw Jaworzna

Temat 4. B. Z biegiem Żabnika i Białej Przemszy

———————————————————————————————————–

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY SPOŁECZEŃSTWO

G – geografia, H – historia, WoS – wiedza o społeczeństwie, R – religia/etyka

SPOŁECZEŃSTWO

Temat 1. G. Zmieniające się granice czyli o zmianach obszaru województwa.

Temat 2. G. Subregiony województwa śląskiego.

Temat 3. G. Jak i dlaczego zmieniała się liczba ludności województwa.

Temat 4. G. Podstawowe problemy społeczne.

Temat 5. G. Gospodarka regionu.

Temat 6. G. Przeszłość i przyszłość. Przemiany gospodarcze w regionie po 1989 roku.

Temat 7. H. Śląsk w monarchii pierwszych Piastów.

Temat 8. H. Śląsk w okresie rozbicia dzielnicowego i działań zjednoczeniowych.

Temat 9. H. Kwestia Śląska w polityce Jagiellonów.

Temat 10. H. Podział Śląska w XVIII wieku (wojny śląskie).

Temat 11. H. Śląsk w granicach państwa pruskiego.

Temat 12. H. Problem Śląska podczas I wojny światowej.

Temat 13. H. Plebiscyt i powstania śląskie.

Temat 14. H. W II RP – autonomiczne województwo śląskie (1922-1939).

Temat 15. H. Śląskie dramaty w okresie II wojny światowej.

Temat 16. H. Województwo śląskie po II wojnie światowej.

Temat 17. WoS. Etos pracy jako element postawy obywatelskiej.

Temat 18. WoS. Współczesne społeczeństwo polskie – charakterystyka lokalnej społeczności z perspektywy województwa śląskiego.

Temat 19. WoS. „Śląska droga do demokracji”. Wybory w województwie katowickim w 1989 roku. KF

Temat 20. WoS. Aktualna scena społeczno-polityczna.

Temat 21. WoS. Samorząd województwa katowickiego / śląskiego w latach 1990-2012.

Temat 22. WoS. Udział obywateli w lokalnym życiu społeczno-politycznym.

Temat 23. WoS. Rynek pracy.

Temat 24. WoS. Budżet województwa.

Temat 25. R. Wpływ polityki na życie Kościoła – o katolickiej nauce społecznej.

Temat 26. R. Z jakiej jestem parafii i diecezji? O podziale administracyjnym Kościoła katolickiego.

Temat 27. R. Z historii Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku – diecezja katowicka w II RP.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. G. Życie w konurbacjach

Temat 2. G. Nie tylko węgiel. Gospodarka Górnego Śląska.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Górny Śląsk pod panowaniem Hohenzollernów (1742-1914).

Temat 7. H. O polskość Śląska – wielcy Polacy/Ślązacy i ich działalność w II połowie XIX wieku.

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. G. Rozwój na styku regionów

Temat 2. G. Na „Zielonym Śląsku”. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Śląsk Cieszyński pod panowaniem Habsburgów.

Temat 7. H. W Polsce czy Czechach? – dylematy pogranicza.

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. G. W krainie czarnych i białych skał

Temat 2. G. Nie tylko przemysł. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Pomiędzy Prusami, Francją a Rosją.

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. G. Peryferyjne położenie i jego konsekwencje.

Temat 2. G. Pośród jurajskich skał. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Ziemia częstochowska (powiat) w XVIII-XX wieku.

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. G. „Z energią w przyszłość”. Gospodarka subregionu.

Temat 2. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 3. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 4. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 5. H. Pomiędzy Małopolską a Śląskiem.

———————————————————————————————

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY KULTURA

JP – język polski,  R – religia/etyka, P – plastyka,

KULTURA

Temat 1. JP Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków.  Smak domu.

Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków. Wielość spojrzeń 1

Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków. Wielość spojrzeń 2

Temat 2. JP Muzyka przekracza granice. Muzyka poważna

Muzyka przekracza granice. Muzyka filmowa.

Temat 3. JP Śląska fabryka snów.

Temat 4. JP Świat według Kazimierza Kutza 1

Świat według Kazimierza Kutza 2

Temat 5. JP Kultura znaczy pielęgnować. Śląskie festiwale na kulturalnej mapie Polski.

Temat 6. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Powieść młodzieżowa (Marta Fox).

Temat 7. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Śląski Kolumb (Wacław Stacherski).

Temat 8. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Jerzy Pilch – czuły kpiarz.

Temat 9. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Wojciech Kuczok – pisarz ujmujący.

Temat 10. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Młody Śląsk poetycki – grupa „Na Dziko”.

Temat 11. WoS. Specyfika rodziny w województwie śląskim – tradycja i współczesność.

Temat 12. WoS. Pojęcie tożsamości lokalnej i regionalnej w województwie śląskim.

Temat 13. P. Na Szlaku Orlich Gniazd – niedostępne warownie wśród wapiennych ostańców.

Temat 14. P. Hodegetria znaczy przewodniczka. Sanktuaria maryjne na Jasnej Górze

i w Rudach Wielkich.

Temat 15. P. Kościoły, karczmy i schroniska – oblicza architektury drewnianej na Śląsku.

Temat 16. P. „Ornament to zbrodnia” czyli secesyjne zdobnictwo kontra nowoczesna a konstrukcja w krajobrazie śląskiej architektury pierwszej połowy XX wieku.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. JP Kultura znaczy pielęgnować.

Temat 2. JP Wokół kultury – publicystyka.

Temat 3. JP W języku jak w domu. Gwara śląska (górnośląska).

Temat 4. JP Odpoznanie, czyli o Śląsku w literaturze.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego górnośląskiego.

Temat 6. R. Z przeszłości protestantyzmu na Górnym Śląsku.

Temat 7. „Czarne ogrody” – świat górnośląskich patronackich osiedli robotniczych.

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. JP Folklor, czyli o źródle. Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Temat 2. JP Fenomen sztuki. Biennale malarstwa „Bielska Jesień”

Temat 3. JP Literacki moralitet (Zofia Kossak-Szczucka).

Temat 4. JP Bogactwo w języku ukryte. Gwara Śląska Cieszyńskiego.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego Podbeskidzia.

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. JP Mecenat kulturalny. Zagłębiowskie rody.

Temat 2. JP Na scenie teatralnej – Korzeniec.

Temat 3. JP Pamięć i źródła (Jan Pierzchała).

Temat 4. JP W podaniach mądrość. Stylizacja gwarowa w wybranych podaniach ludowych Zagłębia Dąbrowskiego.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego zagłębiowskiego.

Temat 6. R. Z przeszłości prawosławia na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. JP Czytanie sztuki (Jerzy Duda-Gracz).

Temat 2. JP Kultura potrzebuje pasjonatów (Gaude Mater).

Temat 3. JP Siła ekspresji (Andrzej Kalinin …I Bóg o nas zapomniał).

Temat 4. JP Pragnienie miłości, świadomość śmierci – (Halina Poświatowska).

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego ziemi częstochowskiej.

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. JP Buszując w bibliotece. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

Temat 2. JP Kulturą się żyje. Życie kulturalne Jaworzna.

Temat 3. JP Między Krakowem a Śląskiem. Cechy gwarowe języka ziemi jaworznicko-chrzanowskiej.

Temat 4. JP Literacki pop-art (Stanisław Piskor i grupa Kontekst).

Temat 5. R. Z przeszłości jaworznickich Żydów.

 

Prace zespołu akademickiego zakończone

12204493_1102444113114097_563738880_oKoordynator prac: dr hab. Lech Krzyżanowski.

Zespół akademicki w składzie: dr Magdalena Boczkowska, dr Renata Dulias, dr hab. Maciej Fic, dr Wacław Gojniczek, dr hab. Adam Hibszer, mgr Krzysztof Kanclerz, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, prof. dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Miłosz Skrzypek, mgr Marek Smuda, dr Mirosława Sobczyńska, dr hab. Barbara Tokarska-Guzik przygotował następujące płaszczyzny dla Podręcznika Edukacji Regionalnej:

 

1.   Płaszczyzna geograficzna/geografia fizyczna

2.   Płaszczyzna biologiczna

3.   Płaszczyzna geograficzna/ geografia społeczno-ekonomiczna

4.   Płaszczyzna ekonomiczna

5.   Płaszczyzna socjologiczna

                                                          6.   Płaszczyzna historyczna

                                                          7.   Płaszczyzna teologiczna

                                                          8.   Płaszczyzna politologiczna

                                                          9.   Płaszczyzna historii sztuki

                                                         10. Płaszczyzna etnologiczna

                                                         11. Płaszczyzna kulturoznawcza

                                                         12. Płaszczyzna językoznawcza

 

Materiały składające się na rdzeń czyli tzw. część wspólną całego województwa śląskiego oraz moduły poświęcone 5 subregionom zostały przekazane zespołowi nauczycielskiemu.