Archiwum miesięczne: Wrzesień 2013

Polsko-niemiecka konferencja historyczna

Polsko-niemiecka konferencja historyczna 003 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 004 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 005 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 006 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 007 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 008 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 009 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 010 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 011 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 012 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 001 Polsko-niemiecka konferencja historyczna 002

Debata Śląska

debeta śląska plakatdebata śląska debata śląska 004 debata śląska 003 debata śląska 006 debata śląska 005 debata śląska 002

Konferencja „Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku”

Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku 001 Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku 003 Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku 004 Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku 007 Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku 005 Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku 006Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku 002

Konferencja: „Będzie burza?” Prymas August Hlond na czele Kościoła katolickiego w Polsce wobec nowych ideologii i nowego ładu europejskiego w pierwszej połowie XX wiek

Plakat ver 721 listopada 2013 roku w Bibliotece Śląskiej (pl. Rady Europy 1) w Katowicach w sali audytoryjnej Parnassos odbędzie się konferencja naukowa pt. „Będzie burza?” Prymas August Hlond na czele Kościoła katolickiego w Polsce wobec nowych ideologii i nowego ładu europejskiego w pierwszej połowie XX wieku. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie podzielona na trzy panele tematyczne, które przybliżą sylwetkę oraz działalność Prymasa Augusta Hlonda.

Konferencja objęta patronatami Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Kowalczyka oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka zostanie zorganizowana przy współpracy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziału w Katowicach.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa!


„Będzie burza?”

Program konferencji: Prymas August Hlond na czele Kościoła katolickiego w Polsce wobec nowych ideologii i nowego ładu europejskiego w pierwszej połowie XX wieku

 

Termin: 21 listopada 2013 (czwartek)

Miejsce: Parnassos, Biblioteka Śląska w Katowicach

Patronaty honorowe:

Prymas Polski Arcybiskup Józef Kowalczyk

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Patronat Honorowy Jego Ekscelencji Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Patronat Honorowy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka.

 

Organizatorzy:

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Wydział Teologii Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach

Patronat medialny:

Gość Niedzielny                          Radio eM

Patronat medialny Radio eM Patronat medialny Gość Niedzielny

 

Plan konferencji:

9.00–9.30 Otwarcie konferencji

– Powitanie gości oraz uczestników przez Zastępcę Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka

– Wystąpienia: Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły, Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka, Wicewojewody Śląskiego Piotra Spyry, przedstawicieli organizatorów

9.30–10.00 ks. dr hab. prof. UAM Bernard Kołodziej (UAM w Poznaniu), Myśl pastoralna prymasa Augusta Hlonda

10.00–10.30 prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Pietrzak, Prymas August Hlond a państwo polskie przed i po II wojnie światowej

10.30–11.00 ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ w Katowicach), Prymas August Hlond i kardynał Adam Sapieha. Problem przywództwa w Kościele katolickim w Polsce (1939-1948)

11.00–11.30 prof dr hab. Jan Żaryn (IPN, UKSW w Warszawie), Prymas August Hlond wobec pogromu kieleckiego

11.30–11.45 Dyskusja

11.45–12.00 Przerwa

12.00–12.30 dr Konrad Białecki (IPN w Poznaniu), Działalność prymasa Augusta Hlonda w ocenie władz „Polski Ludowej”

12.30–13.00 ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk (KUL w Lublinie), Stolica Apostolska wobec administratorów apostolskich powołanych przez prymasa Augusta Hlonda

13.00–13.30 dr Robert Żurek (IPN we Wrocławiu), Percepcja osoby i działalności prymasa Augusta Hlonda w Niemczech

13.30–14.00 dr Andrzej Grajewski („Gość Niedzielny”), Przywódcy Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej wobec komunizmu i nowego ładu europejskiego w połowie XX wieku

14.00–14.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Zapraszamy na stronę internetową konferencji http://hlond.bs.katowice.pl/

Zlecenia dla grafika komputerowego.

W związku z realizacją projektów Podręcznika Edukacji Regionalnej i Encyklopedii Województwa Śląskiego, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach poszukuje grafika komputerowego do opracowania szaty graficznej stron internetowych wymienionych projektów, na umowę zlecenie.

 

Oferty i zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Michal.Garbacz@bs.katowice.pl, do 1 października.