Archiwum miesięczne: Czerwiec 2013

Platforma Edukacji Regionalnej

 

12204493_1102444113114097_563738880_o

Instytut Badań Regionalnych podjął się zadania zintegrowania prac nauczycieli, lokalnych stowarzyszeń i regionalistów. Projekt Eduś dla Uczniów Województwa Śląskiego będzie efektem pracy dwóch zespołów – akademickiego i nauczycielskiego. Całość prac koordynuje dr hab. Maciej Fic, zespołowi akademickiemu przewodzi dr hab, Lech Krzyżanowski, a zespół nauczycielski pracuje pod przewodnictwem dr hab. Adama Hibszera.

W zamierzeniu pomysłodawców projekt ma stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy zechcą uwzględnić tematykę regionalną w pracy dydaktycznej.

Eduś będzie złożony z dwóch części: wspólnej tzw. rdzenia omawiającego tematy ogólne, przeznaczonego dla całego województwa śląskiego, a także z pięciu modułów:

Moduł 1. Górny Śląsk
Moduł 2. Śląsk Cieszyński. Zachodnia Małopolska
Moduł 3. Zagłębie Dąbrowskie i Ziemia Zawierciańska
Moduł 4. Ziemia częstochowska
Moduł 5. Ziemia jaworznicko-chrzanowska

Zaproponowany prze autorów podział na moduły wynikał z konieczności uzgodnienia konsensusu między dyscyplinami przyrodniczymi a społecznymi. Wytworzone tematy mają charakter ogólny, są w zamyśle podstawą do powstawania kolejnych lekcji, tworzonych już przez samych nauczycieli-regionalistów z poszczególnych części województwa. Materiałem uzupełniającym są artykuły z Encyklopedii Województwa Śląskiego.

Tworzenie podręcznika zakończy etap dydaktyzacji treści i obudowy metodycznej. Powszechny i darmowy dostęp do treści zapewni strona internetowa.

Jesienią 2016 roku przeprowadzona zostanie akcja promocyjna projektu, w ramach której wraz z instytucjami współpracującymi oraz miastami partnerskimi zorganizujemy spotkania i szkolenia dla nauczycieli z różnych części województwa.

Osoba kontaktowa:
Anna Kubica
e-mail: Anna.Kubica@bs.katowice.pl
tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304

 

Encyklopedia

ewos_color

Kliknij by przejść do strony Encyklopedii Województwa Śląskiego

Pragniemy stworzyć coś więcej niż tylko zbiór haseł. Encyklopedia Województwa Śląskiego będzie zawierać także materiały źródłowe, które mają służyć zarówno pasjonatom, jak i nauczycielom czy uczniom. Powszechny dostęp do Encyklopedii zapewni publikacja książkowa oraz wersja elektroniczna, dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Zaletą tej drugiej jest możliwość stałej aktualizacji danych oraz umieszczania zdigitalizowanych materiałów źródłowych. Zachęcamy placówki naukowe, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne do kontaktu z Instytutem w celu uzupełniania materiałów do Encyklopedii. Wszystkie hasła Encyklopedii będą posiadały recenzję naukową.

 

 

Strona Encyklopedii Województwa Śląskiego dostępna pod adresem: http://ibrbs.pl lub po kliknięciu na obrazek.

Osoba kontaktowa:
Miłosława Kowalska
e-mail: Miloslawa.Kowalska@bs.katowice.pl
tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304

 

Zgłoszenie na konferencję „Region w państwie – państwo w regionie”

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Rybniku, Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität Regensburg organizują w dniach 29–30 maja 2014 r. w Katowicach i Rybniku konferencję poświęconą Górnemu Śląskowi oraz miejscu, jakie zajmował w państwach Hohenzollernów i Habsburgów w latach 1742–1918. Główny nacisk zostanie położony na wskazanie podobieństw i różnic między Górnym Śląskiem a innymi obszarami  monarchii Hohenzollernów oraz Habsburgów, a także na wzajemnym wpływie państw i badanego terytorium w aspekcie ich rozwoju politycznego, ekonomicznego, społecznego oraz kulturalnego.

Karta zgłoszeniowa

Registration form

Anmeldeformular
Zgłoszenia referatów na załączonych powyżej kartach prosimy nadsyłać do 31 października 2013 roku na podane poniżej adresy sekretarzy konferencji:

 

dr Barbara Kalinowska-Wójcik
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Historii
Ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
barbara.kalinowska-wojcik@us.edu.pl
dr Dawid Keller
Muzeum w Rybniku
Rynek 18
44-200 Rybnik
tel. 32 4327466
keller@muzeum.rybnik.pl

 

Szczegółowe informacje oraz zaproszenia:

Zaproszenie

Invitation

Einladung