Archiwum miesięczne: Kwiecień 2013

VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów

17 kwietnia 2013 od godz. 11.00 na poziomie 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów organizowane przez Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego i Śląskie Kuratorium Oświaty. Poza nauczycielami z województwa śląskiego swoje dokonania prezentować będą nauczyciele z Wielkopolski, z czeskiej części Górnego Śląska i z województwa opolskiego.

Program:

11:00 – 13:00 – zjazd uczestników w grupach 23-osobowych

11.00 – 13.00 – zwiedzanie kopalni

13:00 – rozpoczęcie obrad

13.00 – 13.15 – wystąpienia zaproszonych gości

13:15 – 13:45 – wykład wprowadzający: dr Barbara Morcinek (UŚ)

13:45 – 14:15 – koncert Marka Motyki – śląski blues

14:15 – 16:15 – prezentacje: dyr. Marta Kmet` – Czeski Cieszyn, Wiesława Surdyk-Fretsch, Jolanta Krucka – Wielkopolska, dyr. Jolanta Lamm – Opolskie, Iwona – Cieślar Bytom oraz inni prelegenci woj. śląskiego

16:15 – 17:00 – wspólny posiłek

od 16:30 – możliwość wyjazdu na powierzchnię

 

Finał Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał II Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku odbędzie się w Bibliotece Śląskiej w dniu 12 kwietnia 2013 roku. Zadaniem uczestników będzie napisanie testu z wiedzy o Górnym Śląsku oraz prezentacja pracy konkursowej z zakresu geograficznego, historycznego, literackiego lub kulturowego, którą oceni jury złożone z ekspertów.

Celem Olimpiady jest przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zjednoczonej Europie przy równoczesnym trwałym zakorzenieniu w kulturze i tradycji swojego narodu – kulturze bogatej i różnorodnej w swych regionalnych odmianach, wyrobienie poczucia tworzenia nowej historii w oparciu o wartości zakorzenione w kulturze regionu. Wydarzenie współorganizowane jest przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych

Biblioteka Śląska realizuje pilotażowy projekt – Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych. W ciągu najbliższych tygodni kolekcja zostanie włączona do zasobów Biblioteki Śląskiej i będzie udostępniana czytelnikom.

Celem nagrań przygotowywanych przy współpracy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej jest utworzenie żywego – atrakcyjnego dla badaczy, historyków, pasjonatów, nauczycieli – przekazu, ukazującego historię regionu oczami jego mieszkańca – uczestnika ważnych wydarzeń, twórcy, polityka, sportowca, społecznika, artysty itd. Bohaterami nagrań są osoby, które w swoim życiu wielokrotnie musiały dokonywać ważnych wyborów, wplatających  się w tkankę wielkiej i małej śląskiej historii.

Wszystkim osobom zainteresowanym projektem, stowarzyszeniom i organizacjom, badaczom i pasjonatom lokalnej historii naszego regionu proponujemy współudział w tworzeniu Filmoteki. Na adres filmoteka@bs.katowice.pl można przesyłać do nas propozycje osób, których portrety stałyby się częścią kolekcji FŚPM.

 

Alojzy Lysko (fragment nagrania)