Archiwum miesięczne: Czerwiec 2012

Uroczysta sesja Sejmiku ŚląskiegoUroczysta sesja Sejmiku Śląskiego z okazji 90. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniach  22-24 czerwca br. odbędą się w Katowicach uroczystości związane z 90. rocznicą przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego. W piątek, 22 czerwca br., o godzinie 13.00 w Sali Sejmu Śląskiego,  podczas okolicznościowej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, będzie wyświetlona prezentacja przygotowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej – „Wydarzenia roku 1922 w Katowicach”.

Na prezentacji przedstawione zostaną okoliczności podziału Górnego Śląska, wkroczenie Wojska Polskiego do Katowic oraz obchody uroczystości 20 czerwca 1922 roku na Rynku
w Katowicach. Całości dopełnią mapy, akty historyczne oraz oryginalne fotografie z tamtego okresu. Relację z posiedzenia Sejmiku będzie można śledzić na telebimach rozstawionych na Placu Sejmu Śląskiego.

Warsztaty eksperckie

31 maja 2012 roku rozpoczęły się warsztaty eksperckie w ramach projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska – wyniki badań z dziedziny polityki historycznej, impulsy oraz innowacje dydaktyczne” w Brunszwiku. Tamtejszy Instytut im. Georga Eckerta jest doskonałym miejscem do dyskusji na temat podręczników do edukacji o regionie. Tego dnia uczestnicy warsztatów, po uroczystym przywitaniu, mieli okazję zobaczyć bibliotekę w Instytucie im. Georga Eckerta. Zgromadzone są w niej podręczniki z wielu krajów europejskich oraz pozaeuropejskich, a także czasopisma specjalistyczne.

Przekazano także informacje dotyczące możliwości wyjazdu na stypendium do Instytutu w celu realizacji indywidualnego projektu badawczego. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: http://www.gei.de/stipendien.html

1 czerwca rozpoczęły się obrady uczestników. Referaty wygłosili: dr Adrianna Dawid z Uniwersytetu Opolskiego, Marcin Wiatr z TU/GEI Braunschweig, dr Anna Gołębiowska z Uniwersytetu Opolskiego, Beata Woźniak z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Magdalena Urbanowicz z Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Zaprezentowano historię powstawania Instytutu, a także projekty statutowe, ze szczególnym wskazaniem na projekt Podręcznika Edukacji Regionalnej dla Uczniów Województwa Śląskiego.

Omówiono rolę Górnego Śląska we współczesnych polskich oraz niemieckich podręcznikach, poruszono tematykę zmian w podstawie programowej od września 2012 roku, a także przyszłości oraz możliwych kierunków rozwoju w dziedzinie podręczników do edukacji regionalnej. Następnie zaprezentowano przykładowe moduły lekcyjne z dziedziny kultury i historii Górnego Śląska.

Ostatniego dnia podsumowano obrady, przedstawiono wnioski końcowe oraz zadeklarowano chęć współpracy przy nadchodzących projektach.